Dienst Infrastructuur en Facilitair Beheer

Welbevinden van leerlingen en personeel heeft zeker ook te maken met een aantal materiële condities zoals een goede huisvesting en infrastructuur, hygiënische en veilige leef- en werkomstandigheden, aangename en goed uitgeruste les- en vaklokalen, werkplaatsen en praktijkruimtes.

Het schoolpatrimonium dat bestaat uit terreinen, gebouwen en technische installaties is mee bepalend voor de onderwijskwaliteit, de structuur en het studieaanbod van KOGEKA en vergt daarom constante aandacht.

De organisatie van onze scholen vraagt nieuwbouwprojecten, renovatie- en onderhoudswerken waarbij wij geldende veiligheids-, welzijns- en milieueisen niet uit het oog verliezen.  Daarvoor werkt de dienst Infrastructuur en Facilitair Beheer ondermeer nauw samen met de dienst Welzijn op het Werk.

Een centraal beheer van het patrimonium is noodzakelijk, omdat hierdoor de nodige expertise slechts binnen één dienst aanwezig moet zijn in plaats van op alle scholen.

Het samenwerken rond het materieel onderhoud van het schoolpatrimonium op alle scholen leidt tot een gerichte aanwerving en inzet van het onderhoudspersoneel over de verschillende scholen heen.  De dienst Infrastructuur en Facilitair Beheer stuurt het onderhoudspersoneel aan, rekening houdend met hun individuele specialisatie. 

De dienst Infrastructuur en Facilitair Beheer wordt geleid door directeur Geert Hendrickx.

Medewerkers Dienst Infrastructuur en Facilitair Beheer:

    • Steven De Peuter: coördinator infrastructuur en facilitair beheer voor de campussen Sancta Maria Kasterlee – SMIK, Sint Aloysius Geel, Sint Dimpna Geel – Basisschool en Sint Dimpna Geel – College
    • Simon Luyckx: coördinator infrastructuur en facilitair beheer voor de campussen Sint Jozef Geel en Sint Maria Geel
    • Rob Rombouts: coördinator infrastructuur en duurzaam beheer