Technische dienst

Welbevinden van leerlingen en personeel heeft te maken met een aantal materiële condities zoals een goede huisvesting en infrastructuur, hygiënische en veilige leef- en werkomstandigheden, aangename en goed uitgeruste les- en vaklokalen, werkplaatsen en praktijkruimtes.

Het schoolpatrimonium, dat bestaat uit gronden, gebouwen en gebouwengerelateerde installaties is mee bepalend voor de onderwijskwaliteit, de structuur en het studieaanbod van KOGEKA en vergt daarom constante aandacht.

De organisatie van onze scholen vraagt nieuwbouwprojecten, renovatie- en onderhoudswerken waarbij wij geldende veiligheids-, welzijns- en milieueisen niet uit het oog verliezen. Daarvoor werkt de technische dienst nauw samen met de preventiedienst.

Een centraal beheer van het patrimonium is noodzakelijk, omdat hierdoor de nodige expertise slechts binnen één dienst aanwezig moet zijn in plaats van op alle scholen.

Het samenwerken rond het materieel onderhoud van het schoolpatrimonium op alle scholen leidt tot een gerichte aanwerving en inzet van het onderhoudspersoneel, over de verschillende scholen heen. De technische dienst stuurt het onderhoudspersoneel, rekening houdend met hun individuele specialisatie. 

De technische dienst wordt aangestuurd door technisch directeur Geert Hendrickx.

Technische dienst op onze scholen: