Pedagogische dienst

De hoofdmoot van het pedagogische beleid wordt gevoerd in de scholen van KOGEKA, maar de samenwerking tussen de scholen breidt zich stelselmatig uit, ook op pedagogisch vlak. De scholen kunnen daarvoor beroep doen op een (kleine) pedagogische dienst.

Pedagogisch begeleider Geert Vandecruys organiseert nascholingen op maat van onze scholen en leerkrachten. Hij werkt daarvoor vaak samen met naburige scholengroepen, de pedagogische begeleiding en het hoger onderwijs. Hij verzorgt ook de externe communicatie van KOGEKA, als persverantwoordelijke en woordvoerder en coördineert de publiciteit van de scholengemeenschap en de scholen. Hij verdeelt ook de stageaanvragen van de lerarenopleidingen over onze scholen en coördineert de stagebegeleiding. Tenslotte beheert hij ook het archief van KOGEKA.

Overkoepelend mentor Els Van Thienen beheert en coördineert het mentoraat, zodat de mentoren in al onze scholen de aanvangsbegeleiding van nieuwe personeelsleden op een planmatige manier verzorgen.

De pedagogische dienst wordt aangestuurd door Geert Vandecruys.