Personeelsdienst

Het uitgangspunt voor de personeelsadministratie is dat elk personeelslid op zijn/haar school terecht moet kunnen voor alle administratieve verplichtingen. Het beheer en de verwerking van de personeelsdossiers en de contacten met het Departement Onderwijs en Vorming gebeuren door de algemene personeelsdienst. Een goede en snelle communicatie tussen de algemene en de plaatselijke personeelsdienst is noodzakelijk.

De personeelsdienst wordt aangestuurd door diensthoofd Siegfried Van Braband.

Personeelsdienst op onze scholen: