Sancta Maria Kasterlee · SMIK

DE SECUNDAIRE SCHOOL VAN KOGEKA IN KASTERLEE​

Sancta Maria Kasterlee · SMIK

DE SECUNDAIRE SCHOOL VAN KOGEKA IN KASTERLEE​

Inschrijven voor het eerste jaar

Stel zelf je studiekeuzepuzzel samen

Inschrijven voor het tweede jaar

Stel zelf je studiekeuzepuzzel samen

Inschrijven voor het eerste jaar

Info structuur secundair onderwijs

Stel zelf je studiekeuzepuzzel samen

Inschrijven voor het tweede jaar

Info structuur secundair onderwijs

Stel zelf je studiekeuzepuzzel samen

Inschrijven voor het derde t.e.m. zesde jaar

Inschrijving voor nieuwe leerlingen bij KOGEKA

 

Inschrijven in de school

Om de inschrijvingen vlot te laten verlopen, vragen we om in te schrijven vóór maandag 4 juli 2022. Daarna zijn niet alle keuzes nog gegarandeerd!

Onze maximumcapaciteit in het eerste leerjaar A is 160 leerlingen, in het eerste leerjaar B 12 leerlingen.

Inschrijven kan enkel op afspraak. Contacteer daarvoor de school telefonisch tijdens de schooluren.

Tijdens de zomervakantie:

 • van vrijdag 1 juli t.e.m. donderdag 7 juli
 • dinsdag 16 augustus t.e.m. woensdag 31 augustus

op werkdagen van 9 u – 12 u en 13 u – 16 u
op zaterdag van 9 u – 12 u

Eind juni ontvang je via mail de nodige informatie i.v.m. het bestellen van boeken en kledij, het aankopen van een laptop, het verloop van de eerste schooldag(en) …

Al deze informatie zal dan ook terug te vinden zijn op onze website www.kogeka.be/sanctamaria onder de rubriek  ingeschreven wat nu?”.

Meenemen

Voor nieuwe leerlingen van het 1ste jaar:

 • Je identiteitskaart of kids-ID
 • Het getuigschrift ofwel het attest basisonderwijs
 • Het laatste rapport uit het basisonderwijs
 • De BASO-fiche (indien beschikbaar)
 • het advies CLB (enkel voor leerlingen die een getuigschrift van het basisonderwijs hebben behaald en kiezen voor het 1B)

Voor nieuwe leerlingen in de overgangsjaren:

 • identiteitskaart
 • oriënteringsattest(en)
 • rapport van vorig schooljaar
 • eventueel andere aanvullende documenten of attesten

Je kan deze documenten digitaal bezorgen via onderstaand e-mailadres.
Let er wel op dat ze ingescand zijn, bij voorkeur in pdf-formaat.
Foto’s van documenten worden niet aanvaard!

Schoolmateriaal en kostenramingen

 • Ouders van ingeschreven leerlingen ontvangen eind juni via mail de nodige informatie i.v.m.:
 • het bestellen van boeken en kledij;
 • het verloop van de eerste schooldag(en) …

 

Al deze informatie zal dan ook terug te vinden zijn op onze website www.kogeka.be/sanctamaria onder de rubriek “ingeschreven wat nu?”.

Schoolmateriaal en kostenramingen (schooljaar 2021-2022):