Sint Dimpna Geel · College

DE KOGEKA-SCHOOL die focust op algemene vorming
en verder studeren

Sint Dimpna Geel · College

DE KOGEKA-SCHOOL VOOR DOMEINOVERSCHRIJDENDE DOORSTROOM IN GEEL

Europese uitwisselingen

Sinds 1992 al, organiseert het Sint Dimpnacollege Europese projecten en uitwisselingen met partners over heel Europa. Die lange traditie zorgt ervoor dat de liefde voor Europa onlosmakelijk verbonden is met onze schoolcultuur.
Leerlingen uit het vijfde jaar krijgen elk jaar de kans zich in te schrijven voor deze unieke gebeurtenis, één van de hoogtepunten uit hun schoolcarrière.  We bieden zowel bilaterale projecten als gesubsidieerde projecten (vb. Erasmus+projecten) aan.

Inhoudelijk werken we met de Europese partners rond vooraf afgesproken thema’s, meestal komen die uit de wereld van wetenschap, cultuur, kunst of geschiedenis. Het doel blijft steeds om onze jongeren nóg meer samen te brengen en hen kansen te bieden om met andere culturen in contact te komen. Zo leren ze de verscheidenheid van Europa zien als een verrijking. Meestal verblijven de leerlingen een week in een gastgezin en kunnen zo het leven in het buitenland met leeftijdsgenoten langs de binnenzijde beleven. Het is ook een ideale gelegenheid om vreemde talen intensief te oefenen,  grenzen te verleggen en verantwoordelijkheid te nemen.

We ontvangen de verschillende groepen samen in een Europese week op school, waar creatieve en themaworkshops, taallessen, sportactiviteiten en excursies op het programma staan. De week wordt afgesloten met een slotshow op vrijdag. Optredens van de verschillende landen worden afgewisseld met acts van onze leerlingen en het resultaat van de projectactiviteiten wordt aan ouders en deelnemers vertoond.

EPAS

Onze school is een trouwe partner van het EPAS-programma. Als European Parliament Ambassador School werken we als secundaire school nauw samen met het Europees Parlement. Dit met doel om de Europese dimensie van scholen verder uit te bouwen zodat de leerlingen actieve burgers met EU-kennis kunnen worden.

Als EPAS-school maken we deel uit van een Europees netwerk van scholen waarbij leerlingen en leerkrachten de kans krijgen elkaar te ontmoeten.  Momenteel zijn er 1.100 EPAS-scholen verspreid over de Europese Unie, waarvan 41 in België.