Olyfran

Vandaag namen alle 2H-klassen deel aan de Olyfran, wat staat voor Olympiade flamande du français. De Olyfran is een wedstrijd die in Vlaanderen wordt georganiseerd om de kennis van studenten over de Franse taal te testen.

Olyfran cadet-olympiade

Heel wat tweedejaars deden mee met de Olyfran cadet-olympiade. De Vlaamse wedstrijd over de Franse taal. Wij duimen mee voor prachtige resultaten!