Ondernemend project

De leerlingen van 2H ECOO A organiseerden dit schooljaar een ondernemend project waarin ze fairtradeprocten en pannenkoeken verkochten. Het opgehaalde geld (€ 386,53) schonken ze aan SOS Schulden op school.

Ondernemend project

In het kader van hun ondernemend project willen de leerlingen van 2H ECOO A Oxfam en Fair trade meer bekendheid geven. Om dit te doen bakten ze pannenkoeken (met lokale producten) en verkochten ze verschillende producten uit de Oxfam Wereldwinkel. Een smakelijk project met een mooi einddoel!