KOGEKA JAARVERSLAG 2021

Ondanks het gebrek aan informele contacten en fysiek overleg, werd de modernisering van het secundair onderwijs verder uitgerold, werd sporthal De Zegge in Sint Jozef Geel ingehuldigd, organiseerden we een winterschool en uren bijsprong (remediëringtrajecten), stelden we een ICT-meerjarenplan op en staken we ook effectief van wal met de transitie van PC’s naar laptops, ontvingen we meer leerlingen dan ooit in onze scholen en werd er voor meer dan 1000 uren benoemd. En dat is slechts een willekeurige greep uit de wederwaardigheden van dit schooljaar.

KWALITEITSVOL ONDERWIJS

Kwaliteitszorg

Het geheel aan maatregelen waarmee een organisatie aanstuurt op verbetering van, en aandacht voor, de kwaliteit van de geleverde diensten en/of producten.

Kwaliteitszorg

Onderwijsinspectie en beleidsdag...
Lees meer

Pedagogisch beleid

Het antwoord op hoe we onze leerlingen willen omgaan en wat we daarmee willen bereiken.

Pedagogisch beleid

Ons beleid rond leerlingen, zorg, BAN, Taal, participatie, eigenheid, samenwerking, ...
Lees meer

Didactisch beleid

Hoe kijken wij naar onze corebusiness: lesgeven.

Didactisch beleid

Vakgroepwerking, eindtermen, ICT in de klas, internationalisering, LED-leren, ...
Lees meer

DE ORGANISATIE

Organisatiebeleid

Een beeld van onze organisatie.
Een scholengroep met 6 scholen, van basis- en secundaironderwijs in Geel en Kasterlee.

Organisatiebeleid

KOGEKASTICHTING, KOGEKA vzw, directie, ondernemingsraad, schoolraad, ...
Lees meer

Personeelsbeleid

Door gebrek aan personeel werken hier mensen, we behandelen ze zorgzaam want ze zijn zeldzaam.

Personeelsbeleid

Selectie, begeleiding, taken, functies, ...
van onze crew.
Lees meer

De omgeving

Content loading...

De omgeving

Studieaanbod, modernisering SO, ...
Lees meer

DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Centrale Aankoopdienst
Technische dienst
Financiële dienst
Personeelsdienst
ICT DIENST
PREVENTIEDIENST

Nieuwsberichten

Een overzicht van onze nieuwsberichten van 2021…