KOGEKA

LEVENSECHT EIGENTIJDS DUURZAAM LEREN

LEVENSECHT EIGENTIJDS DUURZAAM LEREN​

Katholieke dialoogschool

Het pedagogisch project van onze scholen is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. In onze scholen verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders verwachten dat de school hen zoveel mogelijk betrekt in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.

KOGEKA - katholieke dialoogscholen die samen groeien: visietekst

De scholengroep KOGEKA wil verbinden, vertrouwen en verantwoordelijkheid opnemen in het samen op weg gaan als katholieke dialoogscholen.

In een positieve en open sfeer zoeken wij met elkaar hoe we eigentijds en duurzaam onderwijs kunnen waarmaken.

Wij vertrouwen hiervoor op al onze medewerkers om vanuit hun eigen professionaliteit en verantwoordelijkheid deze boeiende weg samen te gaan: betrokken en met grote zorg voor elke leerling en collega.

Wij zijn katholieke dialoogscholen en staan levensecht in de samenleving van vandaag. Vanuit onze geïnspireerde opvoedingsprojecten gaan wij de dialoog aan met elk-ander in respect voor elk-ander.

Katholieke dialoogschool zijn betekent voor ons elke dag weer kiezen voor liefde en verrijzenis!

Elke leerling en elke collega wordt uitgedaagd en uitgenodigd om vanuit de inspirerende heiligen Aloysius, Dimpna, Jozef en Maria te werken, te leren en te leven in onze scholen. Dat maakt onze scholen tot ‘levengevende’ plekken waar leerlingen, leerkrachten en medewerkers tot hun recht kunnen en mogen komen, ieder op zijn unieke wijze en tempo.

Vormen is uitnodigen tot groeien en ontdekken van alle mogelijkheden die kinderen en jongeren in zich dragen en hierover altijd opnieuw verwonderd kunnen zijn.

Ons uitgebreid aanbod zien wij daarom als een sterke troef om mee te bouwen aan ieders talenten en dromen. Daar zetten we blijvend op in, steeds vernieuwend, eigentijds en kwaliteitsvol.

Wij hopen met al onze scholen vanuit deze samen gedragen en gedeelde visie een dienst te zijn aan de samenleving van morgen.

KOGEKA gelooft in samen-werken, samen-leren, samen-leven!