KOGEKA

LEVENSECHT EIGENTIJDS DUURZAAM LEREN

LEVENSECHT EIGENTIJDS DUURZAAM LEREN​

De KOGEKA SCHOOLLAPTOP

Een persoonlijke schoollaptop is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het secundair onderwijs in KOGEKA.
Al onze leerlingen en leerkrachten gebruiken hetzelfde toestel: de KOGEKA schoollaptop.

 • Kan zowel op school als thuis gebruikt worden.
 • Is eigendom van de school.
 • We werken met leasing. Voordeel: na drie jaar wordt hij vervangen door een nieuw toestel.
 • We bieden een laptoppakket aan (zie hieronder). Een bedrijfszekere en beveiligde windowslaptop waarop alle software die je voor school nodigt hebt beschikbaar is.
 • We vragen een gebruiksvergoeding van 15 EUR per maand (excl. juli en augustus) in totaal dus €150 voor een volledig schooljaar. Indien er nieuwe Digisprong-middelen aan de scholen ter beschikking gesteld worden, zullen we de gebruiksvergoeding daaraan aanpassen (de prijs zal dalen). Eventueel reeds te veel betaalde vergoedingen zullen dan als korting opgenomen worden in de schoolrekening.

In onze basisschool werken we met uitleenlaptops en tablets in de klas.

Wat is een schoollaptop?

Met een schoollaptop bedoelen we: een laptoppakket voor de leerling.
Het laptoppakket dat we je aanbieden bevat volgende items;

1. Een betrouwbare schoollaptop

Aangezien de laptops heel wat te verduren krijgen (pendelen, klaswissels, praktijklessen, …) kiezen we bewust voor een performant, zakelijk toestel van goede kwaliteit en een hoge duurzaamheid. Bovendien kiezen we voor een 14” toestel zodat het kleiner en draagbaarder is voor de dagelijkse schoolrit.

Momenteel kiezen we voor een Hp Probook 440, een veilig en duurzaam toestel voor alledaagse productiviteit en voorzien van een zeer recente Intel i5 processor. Het toestel heeft een marktwaarde van €960.  

2. Een sleeve of beschermhoes voor de schoollaptop

Om de laptop extra te beschermen voorzien we in elk pakket een schokbestendige en vochtafstotende beschermhoes. Deze beschermhoes heeft een winkelwaarde van €22.

3. Beveiliging van de schoollaptop

Een computer (endpoint) dezer dagen goed beveiligen vraagt heel wat expertise, verantwoordelijkheid en transparantie. Om dit te realiseren op onze schoollaptops maken we gebruik van Sophos Intercept X Endpoint. Dit pakket is één van de meest toonaangevende pakketten in de wereld van endpoint beveiliging en beschermt het toestel en uw data tegen Malware, Ransomware, Exploits, Viruses, …

Bovendien hebben we kunnen realiseren dat u een gratis licentie kan aanvragen/verkrijgen voor uw andere thuiscomputers met Sophos Home Premium. (t.w.v. €86.21 voor drie jaar) en eveneens een gratis beveiliging voor uw smartphone. Met andere woorden bieden we u een totale beveiligingsoplossing.

4. Verzekering van de schoollaptop

Als school verzekeren we elk toestel tegen onvoorziene en niet opzettelijke schade of diefstal. Deze verzekering: elektronica verzekering alle risico’s, vergoedt materiële schade veroorzaakt aan schoollaptops. De materiële schade kan veroorzaakt zijn door:

 • Menselijke factoren zoals onhandigheid, nalatigheid, diefstal met inbraak, sabotage, vandalisme (zolang de verzekerde er niet actief aan deelneemt).
 • Externe factoren zoals kortsluiting, vallen, botsen, waterschade, natuurrampen.

Net zoals bij andere verzekeringen is er een algemene vrijstelling per schadegeval. Deze bedraagt 125 euro.

5. Garantie op de schoollaptop

Om het risico op uitval tot een minimum te beperken zit er op de schoollaptops een extra garantie van 3 jaar (care pack). Bij een defect van dergelijke aard dat uw toestel niet meer werkbaar is, zal uw toestel worden gewisseld zodat u zo snel mogelijk terug kan deelnemen aan de digitale leeromgeving.

6. Ondersteuning op de schoollaptop

Wij doen er als school alles aan om u als ouder / leerling zo veel mogelijk te ontzorgen. Benodigde software en beveiliging installeren wij voor u. Optionele software kan worden geïnstalleerd via ons eigen softwareportaal. Bij een defect of schade zoeken wij samen naar de snelste en efficiëntste manier om u terug operationeel te krijgen.

Veelgestelde vragen over de schoollaptop (FAQ)

Hieronder hebben we reeds heel wat vragen voor u beantwoord in onze FAQ.
Voor andere vragen kan je contact opnemen met:  eb.ak1718502365egok@1718502365tcejo1718502365rppot1718502365pal1718502365.

Algemene vragen

Eigentijds lesgeven’ betekent onder andere dat we bij ons lesgeven gebruik maken van de  mogelijkheden die hedendaagse technologie ons biedt.

Die mogelijkheden zijn erg veranderd vergeleken met de tijd dat de huidige volwassenen zelf op de schoolbanken zaten. Meer en meer lessen vragen dat een leerling 1 op 1 met een apparaat werkt, toegang krijgt tot internet, eigen bestanden in de Cloud opslaat of specifieke apps en programma’s gebruikt. Naast boeken en andere benodigdheden, kan ook een eigen toestel de leerling ondersteunen bij het leren.  Daarnaast biedt dat toestel heel wat mogelijkheden voor planning, organisatie, samenwerking, vermindering van kopieerkosten, … Hierdoor zijn er meer kansen om de vaardigheden voor de 21ste eeuw in te oefenen en onze leerlingen zo voor te bereiden op de uitdagingen van de hedendaagse, snel veranderende maatschappij.

De leerling mag een apparaat mee naar school brengen. Het gebruik ervan mag slechts op de door de school aangegeven momenten of na uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht in het leslokaal. De leerkracht bepaalt dus of het toestel al dan niet is toegestaan. Als een apparaat tijdens een les of activiteit gebruikt wordt, gebeurt dat altijd op een duidelijk zichtbare manier. In een leslokaal is dat boven de bank en in het zicht. Tijdens evaluatiemomenten bevindt het apparaat zich normaal gezien in de boekentas. Als er geluid aan te pas komt, wordt er gewerkt met oortjes. Conform het schoolreglement is het maken van filmpjes, foto’s of andere opnamen niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen.

Indien uw schoollaptop gestolen is neemt u onmiddellijk contact op met de school en zorgt u zo snel als mogelijk voor een wettelijk proces-verbaal van de politie. 

De verzekering treed nooit bij in geval van diefstal op openbaar domein en enkel indien effectieve braakschade opgenomen is in het PV.

Indien uw toestel van de school een defect vertoont ga je hier onmiddellijk (tijdens de schooluren) mee langs de ICT-coördinator van uw school.

Zolang er nog toestellen voorradig zijn kan dit nog. Toch geven wij sterk de voorkeur aan om in te stappen tijdens de door de school voorziene uitrolmomenten. Dit verkleint de wachttijd en voorkomt een berg administratieve overlast bij u en onze diensten. Voor meer info neem contact op met de school.

Dat kan enkel wanneer u KOGEKA verlaat of, na overleg, op het einde van een schooljaar.

U kan een locker, indien beschikbaar, gebruiken via uw leerlingenbadge om uw laptop in op te bergen. U laat de laptop nooit zonder toezicht achter.

U neemt uw laptop elke dag mee naar huis. We veronderstellen immers dat u de laptop nodig hebt voor uw huiswerk. Bovendien dient u de laptop elke avond op te laden voor de volgende schooldag dat kan niet in de locker. Uw laptop opladen op school kan in uiterste nood!

U gebruikt altijd de bijgeleverde laptophoes (sleeve) en vervoert de laptop in een stevige schooltas of rugzak. 
Er wordt nooit iets bij in de sleeve gestoken of tussen het scherm en toetsenbord gestoken.

Zowel voor de data (files / bestanden) alsook de handelingen die op de schoollaptop plaatsvinden, worden de GDPR-regels (General Data Protection Regulation) door ons strikt gevolgd. Dit wil zeggen dat de data op de schoollaptop niet actief door ons worden gemonitord. Enkel bij verdachte handelingen (virus, malware) zal een automatisch systeem in werking treden waarbij de ICT-dienst een melding ontvangt. Wanneer de leerling KOGEKA verlaat zal de schoollaptop volledig opnieuw worden geïnitialiseerd.

We verwachten dat elke leerling (op vraag van de leerkracht) zijn laptop meebrengt naar de les. We raden ten sterkste af om een eigen laptop te gebruiken. Door voor een schoollaptop te kiezen, betaalt u een vergoeding voor een heel pakket aan voordelen. Bovendien zorgt dit pakket ervoor dat de leerling zich kan concentreren op zijn schoolse taken, zowel thuis als op school. De schoollaptops beschikken over de juiste software en updates, zijn goed beveiligd voor allerhande malware, kunnen makkelijk printen, zijn verzekerd voor onopzettelijke schade, … heel wat voordelen dus die je als ouder / leerling ontzorgen.

Wanneer u toch niet voor een schoollaptop zou kiezen, moet u een eigen toestel meenemen naar school.
Dit “eigen” toestel moet aan deze voorwaarden voldoen.

Daarnaast vragen we je uitdrukkelijk om dit formulier in te vullen zodat we als school zeker weten dat uw eigen toestel voldoet aan de vereisten waardoor onze lescontinuïteit niet in het gedrang komt.

Financiële vragen

Voor het ganse laptop “pakket” betaal je momenteel €15 per schoolmaand (september – juni).
We vragen dus geen waarborg en voorzien geen andere kosten bij normaal gebruik.

Deze vergoeding betaal je gedurende de volledige schoolloopbaan van de leerling. 

De schoollaptops blijven ±36 maanden of 3 jaar op onze scholengroep, daarna worden ze vervangen en krijgt de leerling een ander (nieuwer) toestel. Wanneer dit moment aangebroken is zal de leerling via smartschool een bericht ontvangen.

Door nu een visie te ontwikkelen proberen we een degelijk en onderbouwd laptopbeleid uit te werken op lange termijn. Doordat de Digisprong-middelen (naar alle waarschijnlijkheid) eenmalig worden toegekend, zijn we genoodzaakt om hier zo efficiënt en beredeneerd mogelijk mee om te springen. We willen dan ook deze middelen zo inzetten dat we onze huidige strategie kunnen aanhouden voor de volgende jaren. Hierdoor proberen we te voorkomen dat we elk jaar van koers moeten veranderen en het cognitieve leerproces niet steeds weer onder druk zetten. Een goede les staat of valt met een goede voorbereiding, om deze voorbereiding goed te kunnen maken, moeten we onze leerkrachten en leerlingen stabiliteit bieden.

Om gratis laptops aan te kunnen bieden zouden we zeer zwakke toestellen moeten aankopen waardoor de verwachte levensduur binnen onze scholengroep en dus ook voor de leerlingen veel te kort is om over een duurzame oplossing te kunnen spreken. Dit lijkt ons dan ook in geen enkel geval een goede oplossing, noch voor jullie als ouders, noch voor ons als school.

We streven ernaar om alle leerlingen van een schoollaptop te voorzien. Indien dit financieel niet haalbaar is, vragen we om contact op te nemen met de directie van uw school, samen zoeken we naar een oplossing.

Neen! De digisprong-middelen worden ingezet voor de schoollaptops.

Technische vragen

We kiezen voor een uniform toestel voor alle leerlingen en leerkrachten. 

 • We bieden een professioneel toestel aan dat gebouwd is voor intensief gebruik.
 • Centraal en uniform beheer door eigen ICT dienst.  Identieke installatie geoptimaliseerd voor het toestel (= snelle herinstallatie).
 • Snelle oplossingen bij defecten.
 • Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en helpen elkaar.
 • Een betere aankoopprijs omwille van de hoeveelheid toestellen die wordt besteld.
 • Uniforme en gecentraliseerde beveiliging voor alle toestellen.

We vragen dat leerlingen steeds met een volledig opgeladen toestel naar school komen zodat het een ganse dag kan gebruikt worden. Dat moet kunnen, want:

 • de toestellen worden niet in elke les gebruikt, enkel als het een meerwaarde biedt voor de les.
 • In sommige van onze scholen zijn lockers met stopcontacten beschikbaar.

Indien uw toestel van de school een defect vertoont ga je hier onmiddellijk (tijdens de schooluren) mee langs de ICT-coördinator van uw school.

Laptops hebben meer didactische mogelijkheden dan iPads en er kunnen meer programma’s op worden geïnstalleerd. Laptops beschikken ook standaard over een klavier, een groter scherm en verschillende aansluitingen. Een laptop biedt meer verwerkingsmogelijkheden dan een iPad. Het prijsverschil tussen de laptop die de school aanbiedt en een iPad met dezelfde mogelijkheden is zeer klein en niet in verhouding met de meerwaarde die de laptop biedt.

Neen. We verwachten dat leerlingen met een volledig opgeladen laptop naar school komen. Het is niet de bedoeling dat laptops in de klassen opgeladen worden of dat de school oplaadpunten voorziet.

Windows 10/11 en Office 365 staan op elke laptop geïnstalleerd bij uitlevering. Verder zal het basispakket geïnstalleerd zijn dat de school didactisch vereist. Ook de nodige beveiligingssoftware zit mee in het pakket. Andere educatieve software is beschikbaar via ons eigen softwareportaal.

Neen. Privégebruik van de schoollaptop is niet toegestaan. Eigen software installeren mag dus ook niet, o.a. ook om veiligheidsredenen m.b.t. het schoolnetwerk en om de continuïteit en bedrijfszekerheid te garanderen.

De meeste (recente) printers worden automatisch geïnstalleerd via Windows update.
U hoeft hier als gebruiker/ouder dus niet in te grijpen.

De school beheert het toestel van de leerling. Alle toestellen worden in een centraal beheersysteem ingebracht. Via het schoolbeheer kan de school updates installeren, de toestellen opnieuw configureren of herinstalleren bij problemen.

Om te vermijden dat uw bestanden verloren gaan bij een defect aan de laptop, bewaart u uw bestanden via Onedrive voor bedrijven.

U gebruikt altijd de bijgeleverde laptophoes (sleeve) en vervoert de laptop in een stevige schooltas of rugzak. 
Er wordt nooit iets bij in de sleeve gestoken of tussen het scherm en toetsenbord gestoken.

Zowel voor de data (files / bestanden) alsook de handelingen die op de schoollaptop plaatsvinden, worden de GDPR-regels (General Data Protection Regulation) door ons strikt gevolgd. Dit wil zeggen dat de data op de schoollaptop niet actief door ons worden gemonitord. Enkel bij verdachte handelingen (virus, malware) zal een automatisch systeem in werking treden waarbij de ICT-dienst een melding ontvangt. Wanneer de leerling KOGEKA verlaat zal de schoollaptop volledig opnieuw worden geïnitialiseerd.