KOGEKA

LEVENSECHT EIGENTIJDS DUURZAAM LEREN

LEVENSECHT EIGENTIJDS DUURZAAM LEREN​

Digisprong

De Vlaamse regering maakt in 2021 en 2022 middelen vrij om scholen toe te laten laptops voor alle leerlingen vanaf de derde graad basisonderwijs aan te kopen.

Wij hebben ervoor gekozen om in 2021-2022 laptops ter beschikking te stellen van de leerlingen van het 1ste, 3de en 5de jaar van het secundair onderwijs. In 2022-2023 herhalen we die operatie, zodat vanaf dan alle leerlingen van het 1ste t.e.m. het 6de jaar over een schoollaptop kunnen beschikken.

In de derde graad van het basisonderwijs (Sint Dimpna Geel • Basisschool) werken we voorlopig verder met toestellen in de klas.

Door het wereldwijde tekort aan computerchips kunnen de bestelde laptops voor het 1ste, 3de en 5de jaar niet tijdig (september 2021) geleverd worden. Het zal enkele maanden later worden (ten vroegste november). In de overgangsperiode zullen we voor tijdelijke noodoplossingen zorgen.

De aangekochte laptops zijn duurder dan de voorziene subsidie. Daarom zien wij ons genoodzaakt om een gebruiksvergoeding te vragen voor de Digisprong-laptops  per schooljaar (het exacte bedrag wordt nog berekend). Je zal twee schooljaren op rij dezelfde laptop ter beschikking hebben (per graad).

Bij de start betaal je een waarborg. Die krijg je na twee jaar terug als de laptop nog in goede staat verkeert.

Laptops voor leerlingen (LAPTOPPROJECT)

De situatie zal in het schooljaar 2021-2022 verschillen van leerjaar tot leerjaar.

In veel lessen wordt tegenwoordig digitaal materiaal gebruikt. Over een eigen laptop kunnen beschikken, is daarom echt wel een meerwaarde. Daarom hopen wij dat zo veel mogelijk leerlingen een eigen laptop meebrengen naar school, in afwachting van de schoollaptops van Digisprong. Je hoeft echter geen nieuw toestel te gaan kopen als je er geen in huis hebt. Voor wie geen laptop heeft, zullen wij tijdelijke noodoplossingen voorzien.

1ste
GRAAD

1ste jaar 
De leerlingen zullen in de loop van het schooljaar een Digisprong-laptop ter beschikking krijgen. Tot zo lang hanteren we het BYOD-principe: Bring Your Own Device. Letterlijk vertaald: breng je eigen toestel mee naar school, als het kan.

2de jaar
De leerlingen hebben dit schooljaar al met BYOD gewerkt. Zij blijven hun eigen toestel gebruiken
(en krijgen een Digisprong-laptop ter beschikking in het 3de jaar).
We verwachten dat alle leerlingen een eigen laptop meebrengen naar school als de leerkracht ernaar vraagt. Wie daar niet in slaagt of daar vragen bij heeft, neemt best contact op met de schooldirectie. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

2de
GRAAD

3de jaar
De leerlingen zullen in de loop van het schooljaar een Digisprong-laptop ter beschikking krijgen. Tot zo lang hanteren we het BYOD-principe: Bring Your Own Device. Letterlijk vertaald: breng je eigen toestel mee naar school, als het kan.
We verwachten dat de leerlingen een eigen laptop meebrengen naar school als de leerkracht ernaar vraagt. Wie daar niet in slaagt of daar vragen bij heeft, neemt best contact op met de schooldirectie. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

4de jaar
De leerlingen maken gebruik van BYOD (Bring Your Own Device) – ze brengen hun eigen toestel mee naar school – of ze gebruiken de PC’s in de ICT-klassen van de school (en krijgen een Digisprong-laptop ter beschikking in het 5de jaar).

3de
GRAAD

5de jaar
De leerlingen zullen in de loop van het schooljaar een Digisprong-laptop ter beschikking krijgen. Tot zo lang hanteren we het BYOD-principe: Bring Your Own Device. Letterlijk vertaald: breng je eigen toestel mee naar school, als het kan.
We verwachten dat de leerlingen een eigen laptop meebrengen naar school als de leerkracht ernaar vraagt. Wie daar niet in slaagt of daar vragen bij heeft, neemt best contact op met de schooldirectie. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

6de jaar en 7de jaar
De leerlingen maken gebruik van BYOD (Bring Your Own Device) – ze brengen hun eigen toestel mee naar school – of ze gebruiken de PC’s in de ICT-klassen van de school.

Deeltijds OKAN

OKAN
De leerlingen zullen in de loop van het schooljaar een Digisprong-laptop ter beschikking krijgen. Tot zo lang hanteren we het BYOD-principe: Bring Your Own Device. Letterlijk vertaald: breng je eigen toestel mee naar school, als het kan.

Deeltijds onderwijs
De leerlingen van DBSO gebruiken de PC’s in de ICT-klassen van de school (en krijgen een Digisprong-laptop ter beschikking in 2022-2023).

Veel gestelde vragen over Digispong(FAQ)

Eigentijds lesgeven’ betekent onder andere dat we bij ons lesgeven gebruik maken van de  mogelijkheden die hedendaagse technologie ons biedt.

Die mogelijkheden zijn erg veranderd vergeleken met de tijd dat de huidige volwassenen zelf op de schoolbanken zaten. Meer en meer lessen vragen dat een leerling 1 op 1 met een apparaat werkt, toegang krijgt tot internet, eigen bestanden in de Cloud opslaat of specifieke apps en programma’s gebruikt. Naast boeken en andere benodigdheden, kan ook een eigen toestel de leerling ondersteunen bij het leren.  Daarnaast biedt dat toestel heel wat mogelijkheden voor planning, organisatie, samenwerking, vermindering van kopieerkosten, … Hierdoor zijn er meer kansen om de vaardigheden voor de 21ste eeuw in te oefenen en onze leerlingen zo voor te bereiden op de uitdagingen van de hedendaagse, snel veranderende maatschappij.

We kiezen voor een uniform toestel voor alle leerlingen en leerkrachten. 

  • We bieden een professioneel toestel aan dat gebouwd is voor intensief gebruik.
  • Centraal en uniform beheer door eigen ICT dienst.  Identieke installatie geoptimaliseerd voor het toestel (= snelle herinstallatie).
  • Snelle oplossingen bij defecten.
  • Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en helpen elkaar.
  • Een betere aankoopprijs omwille van de hoeveelheid toestellen die wordt besteld.

De leerling mag een apparaat mee naar school brengen. Het gebruik ervan mag slechts op de door de school aangegeven momenten of na uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht in het leslokaal. De leerkracht bepaalt dus of het toestel al dan niet is toegestaan. Als een apparaat tijdens een les of activiteit gebruikt wordt, gebeurt dat altijd op een duidelijk zichtbare manier. In een leslokaal is dat boven de bank en in het zicht. Tijdens evaluatiemomenten bevindt het apparaat zich normaal gezien in de boekentas. Als er geluid aan te pas komt, wordt er gewerkt met oortjes. Conform het schoolreglement is het maken van filmpjes, foto’s of andere opnamen niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen.

De leerling blijft zelf verantwoordelijk voor zijn apparaat. Als hij het niet nodig heeft, houdt hij het bij zich (in zijn tas), bergt hij het op in een locker (indien voorhanden) of een lokaal.

Wie extra bescherming wil voor zijn toestel, kan misschien een verzekering overwegen. Diefstal of schade wordt niet door de school of de schoolverzekering vergoed. Verschillende verzekeringsmaatschappijen bieden daarvoor aparte polissen aan. Informeer je in elk geval goed over de voorwaarden en de dekking voor je tot het afsluiten van een verzekering overgaat.

We vragen dat leerlingen steeds met een volledig opgeladen toestel naar school komen zodat het een ganse dag kan gebruikt worden. Dat moet kunnen, want:

  • de toestellen worden niet in elke les gebruikt, enkel als het een meerwaarde biedt voor de les.
  • In sommige van onze scholen zijn lockers met stopcontacten beschikbaar.

Indien uw toestel van de school een defect vertoont ga je hier onmiddellijk (tijdens de schooluren) mee langs de ICT-coördinator van uw school.

Wij zien ons genoodzaakt om een gebruiksvergoeding te vragen voor de Digisprong-laptops per schooljaar (het exacte bedrag wordt nog berekend).
Bij de start betaal je een waarborg. Die krijg je na twee jaar terug als de laptop nog in goede staat verkeert.

De bestelde laptops zijn 14″. Rond deze laptop komt nog een extra beschermende sleeve/hoes van 6mm memory foam.
Afmeting:  37.5 x 3.0 x 27.0 cm
Hiermee hou je dus best rekening bij de aankoop van een nieuwe boekentas.

vereisten van je eigen toestel (BYOD)

In afwachting van de volledige uitrol van Digisprong hopen wij dat zo veel mogelijk leerlingen een eigen laptop meebrengen naar school. Reeds jaren zetten wij in op de digitalisering van ons onderwijs waar dit een meerwaarde is voor de lessen. We merken dat we hier duidelijk de juiste weg in sloegen en willen deze koers dan ook zo efficiënt mogelijk blijven aanhouden.

Je hoeft echter geen nieuw toestel aan te kopen als je er geen beschikbaar hebt.
We willen absoluut vermijden om leerlingen/ouders zinloze investeringen te laten maken. Wanneer de Digispong toestellen geleverd en operationeel zijn is het de bedoeling om uitsluitend dit toestel mee te brengen naar school, dit heeft tal van voordelen. Zo zal de nodige configuratie, software en data reeds aanwezig zijn op de toestellen.  Tijdens de lessen zal er steeds zoveel mogelijk rekening gehouden worden met het feit dat niet elke leerling over een device zal/kan beschikken.

Welk device?

De leerkracht is dirigent, hij zal duidelijk aangeven welk type van toestel het meest geschikt is voor zijn les. Soms is dit een laptop, maar in andere gevallen volstaat een smartphone of tablet. 

Binnen onze school werken we voornamelijk met het O365 pakket. In de meeste gevallen volstaat het dat uw toestel deze software ondersteund. (minimum vereisten O365)

Leerling is eigenaar van het toestel!

Om software / apps te kunnen installeren moet de leerling over administrator rechten beschikken op het toestel. De leerling moet kunnen inloggen op het Microsoft 365 portaal van KOGEKA. Daardoor wordt  het toestel persoonsgebonden en dus in vaste bruikleen van de leerling.