KOGEKA

LEVENSECHT EIGENTIJDS DUURZAAM LEREN

LEVENSECHT EIGENTIJDS DUURZAAM LEREN​

Digisprong

Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts heeft aangekondigd dat in 2021 en 2022 voldoende middelen zullen vrijgemaakt worden om scholen toe te laten laptops voor alle leerlingen vanaf de derde graad basisonderwijs aan te kopen.

Aangezien het nog niet zeker is wanneer wij over deze middelen zullen beschikken (en of ze zullen volstaan), hebben wij voorlopig enkel laptops besteld voor het eerste leerjaar secundair onderwijs (Sint Aloysius Geel en Sancta Maria Kasterlee · SMIK). Gaat je kind naar het eerste jaar secundair onderwijs, dan hoef je dus geen laptop aan te kopen als je dat niet wil : de school zal voor een toestel zorgen.  

Door het wereldwijde tekort aan computerchips is het echter niet zeker dat deze laptops tegen september 2021 geleverd kunnen worden. Zijn ze er niet bij het begin van het schooljaar, dan houden wij een tijdelijke noodoplossing achter de hand.

In de andere jaren van het secundair onderwijs zullen er zeker nog geen laptops zijn voor de leerlingen in (het begin) van het schooljaar 2021-2022. In die jaren (2de – 7de) zetten wij ons BYOD-beleid (zie hieronder) voorlopig verder, tot we ook daar voor een laptop per leerling kunnen zorgen. In de derde graad van het basisonderwijs (Sint Dimpna Geel · Basisschool) werken we voorlopig verder met PC’s in de klas. 

Laptops voor leerlingen (LAPTOPPROJECT)

De scholen van KOGEKA zetten al enkele jaren in op levensecht, eigentijds en duurzaam ofwel LED leren. Zo willen wij onze leerlingen helpen vormen tot actieve, bekwame en zelfbewuste jongeren die flexibel met hun talenten weten om te gaan in een altijd veranderende wereld.

Bij dit soort onderwijs hoort in deze 21ste eeuw vanzelfsprekend vrije toegang tot het internet. Daarom investeerde KOGEKA in het optimaliseren van haar ICT-netwerk. Alle leerlingen en personeelsleden in alle schoolgebouwen kunnen op een veilige manier en op elk moment van de schooldag draadloos verbinding maken met het internet.

Daardoor wordt het mogelijk om tijdens het leren de kansen te grijpen die de hedendaagse technologie biedt: snel informatie opzoeken, samen aan bestanden in de Cloud werken of specifieke apps of programma’s gebruiken. Onze jongeren zijn immers opgegroeid met digitale ‘snufjes’, zij voelen zich thuis in deze wereld. Waarom dat dan niet inzetten in het leerproces? Digitale geletterdheid is tenslotte één van de 21ste-eeuwse vaardigheden.

Daarom verwachten we, in de klassen die met BYOD werken, dat elke leerling een laptop mee naar school brengt wanneer een leerkracht dat vraagt. Welke klassen dit zijn, wordt duidelijk gemaakt bij inschrijving. Alle klassen van de eerste graad zijn er alvast bij.

Betekent dit dat alle leerlingen een laptop moeten aankopen? Toch niet
Het wil wel zeggen dat in een aantal klassen, wanneer een BYOD-les aangekondigd is, alle leerlingen hun laptop meebrengen en gebruiken.

Dat mag een laptop van thuis zijn of eentje die je in de plaatselijke computerwinkel of online gekocht hebt. De keuze is vrij. Dat is de betekenis van BYOD: breng je eigen toestel naar keuze mee.

Om vlot te werken is het heel belangrijk dat je laptop aan een aantal minimumvoorwaarden voldoet. Je kan ze hieronder raadplegen: BYOD toestel: vereisten


De verwachting is dat het gebruik van laptops in de klas geleidelijk zal toenemen, omdat digitale leermiddelen nu eenmaal in volle ontwikkeling zijn. Elk jaar komen er nieuwe ter beschikking en deze evolutie naar uitdagende nieuwe mogelijkheden is niet meer te stoppen. Welkom in het onderwijs van de 21ste eeuw!

BYOD Toestel: vereisten

Belangrijk bij Bring Your Own Device is dat de leerling zijn of haar schoolwerk, zowel op school als thuis, organiseert met één en hetzelfde toestel. We willen benadrukken dat heel wat toestellen geschikt zijn voor onze BYOD lessen. Je hoeft dus niet noodzakelijk een nieuw aan te schaffen.
Hieronder geven we een korte en duidelijke oplijsting waaraan uw toestel moet voldoen.

Welk device?

Bij het gebruik van complexere toepassingen die meer intensieve interactie, bewerkingen en het openen van meerdere vensters vereisen, verschuift de voorkeur al snel richting laptop. In veel gevallen heb je een echt toetsenbord nodig en moet je volwaardige desktop software kunnen installeren. Daarom adviseren we in dit geval de aanschaf van een degelijke laptop.

Windows 10 operating system!

Als scholengroep zijn wij ingetekend op het Microsoft Education Program (Ms-Kis) . Dit wil zeggen dat we zoveel mogelijk gebruik maken van Microsoft 365. Bovendien gebruiken we heel wat educatieve software die niet ondersteund wordt op Mac OS X, Chome OS of Linux. Ook onze leerkrachten zijn vertrouwd met Windows 10 waardoor ze, indien nodig, een kleine assistentie kunnen verlenen aan de leerling. Kortom we kiezen voor Windows omwille van uniformiteit en flexibiliteit. 
Doordat we kiezen voor Windows 10 verwachten we ook dat het toestel nog een respectabele leeftijd heeft.

Leerling is eigenaar op de laptop!

Regelmatig moeten er settings worden aangepast in de configuratie of software worden geïnstalleerd hierdoor moet de leerling over administrator rechten beschikken op het toestel. Ook moet de leerling ingelogd zijn op het Microsoft 365 portaal van KOGEKA. Hierdoor is het toestel persoonsgebonden en dus in vaste bruikleen van de leerling.

Veelgestelde vragen OVER BYOD (FAQ)

‘Eigentijds lesgeven’ betekent onder andere dat we bij ons lesgeven gebruik maken van de  mogelijkheden die hedendaagse technologie ons biedt. Die mogelijkheden zijn erg veranderd vergeleken met de tijd dat de  huidige volwassenen zelf op de schoolbanken zaten. Meer en meer lessen vragen dat een leerling 1 op 1 met een apparaat werkt, toegang krijgt tot internet, eigen bestanden in de Cloud opslaat of specifieke apps en programma’s gebruikt. Naast boeken en andere benodigdheden, kan ook een eigen toestel de leerling ondersteunen bij het leren.  Daarnaast biedt dat toestel heel wat mogelijkheden voor planning, organisatie, samenwerking, vermindering van kopieerkosten, … Dankzij BYOD zijn er meer kansen om de vaardigheden voor de 21ste eeuw in te oefenen en onze leerlingen zo voor te bereiden op de uitdagingen van de hedendaagse, snel veranderende maatschappij.
‘1 op 1’ betekent dat elke leerling over een eigen toestel kan beschikken in de les. Voor een school is het echter geen haalbare kaart om voor elke leerling een toestel aan te kopen. KOGEKA kiest er daarom voor om te investeren in zoveel mogelijk ondersteuning: een degelijk en veilig draadloos internet, de mogelijkheid om een zelf meegebracht toestel veilig op te bergen, een correcte facturering van afdrukken die een leerling vanop z’n eigen toestel maakt, het gratis ter beschikking stellen van Office 365, enzovoort.

In de klassen die met BYOD werken, verwachten we dat elke leerling een laptop mee naar school brengt wanneer een leerkracht dat vraagt. Over welke klassen het gaat, zal je duidelijk gemaakt worden bij inschrijving. Alle klassen van de eerste graad zijn er alvast bij.

Ouders zijn niet verplicht om een laptop of tablet aan te schaffen voor elke dochter of zoon in KOGEKA! Heel wat leerlingen beschikken thuis echter al over een eigen apparaat voor het schoolwerk. Logisch ook, want het leren houdt niet op als de schooldag voorbij is. BYOD betekent dat dit toestel mee naar school gebracht wordt.  Omdat de leerlingen er vertrouwd mee zijn, gebruiken ze ook op school liever dat eigen apparaat. Voor alle duidelijkheid: een laptop of tablet (met toetsenbord) biedt meer mogelijkheden voor digitaal leren dan een smartphone (zie verder bij vereisten). 

Het toestaan van verschillende apparaten bevordert de samenwerking tussen leerlingen. Vaak zijn leerlingen met groepsopdrachten bezig en als een apparaat dan een bepaald programma niet kan openen, gebruiken ze elkaars apparaten of verdelen ze de taken. Daarbij zal het niet steeds het snelste, het sterkste of het duurste apparaat zijn dat de oplossing biedt. Het apparaat dat voorzien is van de juiste app of de meest geschikte software en dat goed gebruikt wordt, zal het meest bijdragen aan een oplossing.

Als je een apparaat aanschaft, kies dan voor een model dat met Microsoft Office kan werken. KOGEKA stelt Office gratis ter beschikking aan alle leerlingen, dus die software hoeft alvast niet aangekocht te worden. Leerlingen kunnen de Office-apps ook gratis downloaden en installeren op een tablet.

Een smartphone is eerder geschikt voor korte zoekopdrachten en het raadplegen van niet al te grote bestanden. Tablets worden ingezet voor de ‘lichtere’ administratieve en organisatorische werkzaamheden en voor het raadplegen van informatie. 

Bij het gebruik van complexere toepassingen die meer intensieve interactie, bewerkingen en het openen van meerdere vensters vereisen, verschuift de voorkeur al snel richting laptop. In veel gevallen heb je een echt toetsenbord nodig en moet je volwaardige desktop software kunnen installeren. Daarom adviseren we in dit geval de aanschaf van een degelijke laptop.

Afhankelijk van de studierichting die je volgt, kunnen andere eisen gesteld worden aan het toestel dat je mee naar school brengt. Informeer je daarover op de school van je keuze alvorens over te gaan tot de aanschaf van een apparaat.

De leerling mag een apparaat mee naar school brengen. Het gebruik ervan mag slechts op de door de school aangegeven momenten of na uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht in het leslokaal. De leerkracht bepaalt dus of het toestel al dan niet is toegestaan. Als een apparaat tijdens een les of activiteit gebruikt wordt, gebeurt dat altijd op een duidelijk zichtbare manier. In een leslokaal is dat boven de bank en in het zicht. Tijdens evaluatiemomenten bevindt het apparaat zich normaal gezien in de boekentas. Als er geluid aan te pas komt, wordt er gewerkt met oortjes. Conform het schoolreglement is het maken van filmpjes, foto’s of andere opnamen niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen.

De leerling blijft zelf verantwoordelijk voor zijn apparaat. Als hij het niet nodig heeft, houdt hij het bij zich (in zijn tas), bergt hij het op in een locker (indien voorhanden) of een lokaal.

Wie extra bescherming wil voor zijn toestel, kan misschien een verzekering overwegen. Diefstal of schade wordt niet door de school of de schoolverzekering vergoed. Verschillende verzekeringsmaatschappijen bieden daarvoor aparte polissen aan. Informeer je in elk geval goed over de voorwaarden en de dekking voor je tot het afsluiten van een verzekering overgaat.

We vragen dat leerlingen steeds met een volledig opgeladen toestel naar school komen zodat het een ganse dag kan gebruikt worden. Dat moet kunnen, want:

  • de toestellen zullen niet in elke les gebruikt worden. BYOD is enkel zinvol als het een meerwaarde biedt voor de les.
  • tijdens een ‘BYOD-les’ hoeven niet álle apparaten gebruikt te worden. Dikwijls volstaat het dat enkele leerlingen in de klas of een groepje leerlingen samen één apparaat gebruiken.

Tips voor leerlingen

Maak notities op je device in plaats van in een schrift. Je hebt je notities hierdoor altijd bij de hand en je kan ze makkelijk overzichtelijk bewaren. Door een zoekopdracht te geven vind je snel ook weer terug wat je genoteerd hebt.

We begrijpen dat je wel eens een keer in de verleiding kan komen om je sociale media (Instagram, Facebook…) te checken. Let hiermee op! Je bent afgeleid, draagt op dit moment niet bij tot een groepswerk en stoort misschien ook wel het leren van je medeleerlingen. Bovendien zou het wel eens kunnen dat je leerkracht echt niet wil dat je hiermee bezig bent op een moment dat hij of zij lesgeeft of denkt dat je aan een opdracht aan het werken bent.

Digitaal lesmateriaal wordt in principe op Smartschool of Office 365 geplaatst, zodat het ook tijdens de les bereikbaar is.  Het kan dan gaan om een filmpje op YouTube, om een animatie of schema of om de cursus die door de leerkracht gebruikt wordt.

Zorg dat je toestel een volle schooldag gebruikt kan worden! Laad je toestel thuis op, in een klaslokaal zijn er onvoldoende stopcontacten om meerdere toestellen tegelijk op te laden.

Als je een bestand moet doorsturen aan de leerkracht, zorg er dan voor dat het in een bestandsformaat is opgeslagen dat door hem of haar kan geopend worden.

Tijdens toetsen zit je toestel in je boekentas, TENZIJ de leerkracht wil dat je het gebruikt voor de toets. Hij of zij zal je hier dan duidelijk van op de hoogte brengen. Op die manier ontstaan er geen misverstanden.

Je leerkracht geeft les en is geen ICT-helpdesk. Probeer dan ook niet hem of haar in te schakelen om eventuele problemen met je toestel te verhelpen. 

Ten slotte: laat ons zien hoe je met je toestel werkt. Je gebruikt het enkel in het zicht van de leerkracht en niet onder de bank.