KOGEKA

LEVENSECHT EIGENTIJDS DUURZAAM LEREN

LEVENSECHT EIGENTIJDS DUURZAAM LEREN​

Levensecht eigentijds duurzaam leren

De scholengroep KOGEKA heeft een pedagogisch concept uitgewerkt dat in al haar scholen geïmplementeerd wordt, aangepast aan het aanwezige leerlingenpubliek. Al onze scholen willen namelijk actieve, maatschappelijk geëngageerde en zelfbewuste kinderen en jongeren vormen. Zij kennen hun talenten en slagen erin op een flexibele en assertieve manier om te gaan met de veranderingen in de samenleving van vandaag en morgen. Daarnaast weten ze waarvoor ze willen gaan en nemen ze verantwoordelijkheid voor hun keuzes.

Om die ambitieuze doelstellingen te bereiken, stimuleren al onze scholen levensecht, eigentijds en duurzaam leren.

Levensecht leren

Leren wordt rijker op het moment dat de relevantie voor het dagelijks leven zichtbaar wordt. Onze leerkrachten tonen dit in hun lessen op vele verschillende manieren. Ze plaatsen hun leerlingen in een reële werksituatie d.m.v. duaal leren of werkplekleren of door hen op binnen- of buitenlandse stage te sturen. Ze bieden projectgestuurd onderwijs, dat realistische situaties simuleert en bestudeert, bijvoorbeeld in geïntegreerde STEM (zie iSTEM), maar ook in vele andere vakken en projecten. Of ze halen de realiteit in de klas binnen.

In de 21ste eeuw impliceert levensecht leren dat de lerende beroep kan doen op vrij toegankelijke leerstof en dat de leraar kansen biedt om deze vorm van leren als volwaardig te integreren in het onderwijsgebeuren. Dit vraagt om een aangepaste didactiek. Het internet bulkt immers van de informatie, maar onze leerlingen hebben een betrouwbare gids nodig om deze data om te smeden tot kennis en inzicht. Om deze rol ten volle op te nemen, ondersteunen wij onze leerkrachten met een eigen nascholingsaanbod, pedagogische studiedagen e.d.

Eigentijds leren

Over de vele vakinhouden en (vakoverschrijdende) eindtermen heen willen onze scholen hun leerlingen een aantal vaardigheden voor de 21ste eeuw laten verwerven. In alle studierichtingen zullen kinderen en jongeren immers gebaat zijn met leren samenwerken, het probleemoplossend vermogen aanscherpen, de digitale geletterdheid verhogen, creativiteit ontplooien, kritisch denken bevorderen, communicatieve, sociale en culturele vaardigheden ontwikkelen.

Daarom stimuleren we werkvormen als zelfsturend, begeleid zelfstandig en coöperatief leren en zetten we daarvoor de hedendaagse technologie in. We spreken van blended learning: een inspirerende leeromgeving ondersteund door ICT maakt plaats- en tijdsonafhankelijk leren mogelijk. Je kan overal en altijd leren als je wil. Een krachtig ICT-netwerk is dan wel een vereiste, maar daarvoor hebben we gezorgd, in al onze scholen. Toegang tot het netwerk krijg je via een laptop van de school.

Duurzaam leren

Leren moet blijven hangen. Leerlingen moeten de zin van hun leren begrijpen. Dan pas wordt leren duurzaam. Dus leren we de leerlingen hun eigen leerstrategie kennen, hoe zij de zaken anders of beter hadden kunnen aanpakken, wat hun kwaliteiten en werkpunten zijn. Dat helpt bij de studie- of beroepskeuze, want het stelt de leerlingen in staat hun talenten te ontdekken.

Duurzaam leren draagt bij tot de algemene vorming, waardoor de leerling een zelfbewust, gelukkig en dus sterk persoon wordt.

Om duurzaam leren te implementeren, organiseren we nascholingen en werkgroepen.
Voor wie meer wil lezen: de visietekst over LED-leren vind je hier