KOGEKA

LEVENSECHT EIGENTIJDS DUURZAAM LEREN

LEVENSECHT EIGENTIJDS DUURZAAM LEREN​

Nieuwbouwprojecten

Binnen het masterplan Infrastructuur van KOGEKA werden de voorbije jaren vier bouwprojecten gerealiseerd in samenwerking met Scholen van Morgen.

 • Op Sancta Maria Kasterlee · SMIK werd de helft van de school afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouw van 2.800 m².  Onder meer klaslokalen, gespecialiseerde vaklokalen, een openleercentrum, een grote polyvalente ruimte en de administratieve diensten zijn hier gehuisvest.
  Het werd een opvallend open en licht gebouw met maximale mogelijkheden tot zowel pedagogische als sociale interactie tussen leerlingen en personeel.
 • Een nieuw wetenschapsgebouw van 2.800 m² werd opgetrokken op Sint Jozef Geel, ter vervanging van het oude gebouw waar ooit nog het Hoger Instituut der Kempen actief was.  Leerlingen en leerkrachten kunnen in dit nieuwe gebouw onder meer gebruik maken van zeer moderne theorielokalen en labo’s voor scheikunde, fysica en biologie.
 • Op Sint Dimpna Geel werd een nieuwbouw van 2.000 m² gerealiseerd als uitbreiding voor enerzijds het college (secundair) en anderzijds de basisschool.
  Beide scholen kunnen voortaan bijkomend beschikken over een tiental extra klaslokalen, twee polyvalente ruimten en over een sport- en spelzaal.
  Ook werd een gezellige verdiepte buitenverblijfsruimte gemaakt.
 • Het grootste project (10.300 m²) werd gerealiseerd op Sint Aloysius Geel.  Dit was nodig om ook plaats te kunnen bieden aan de opleidingen die tot in het schooljaar 2016-2017 in ’t Peperstraatje ingericht werden.  Het Rectorhuis in de Kollegestraat kreeg een volledig nieuwe invulling en ook achter de mooie gevel van de vroegere Landbouwschool verrees een nieuwbouw met klaslokalen en met praktijklokalen voor de opleiding Voeding.
  Het witte schoolgebouw op de hoek van het Schuttershof en het Collegepad werd afgebroken om plaats te maken voor een grote nieuwbouw waar onder meer de praktijk- en technologieklassen in ondergebracht zijn.
  Naast de school werd langs het Collegepad ook een nieuw sportcomplex (De Doelen) gebouwd met een grote sportzaal, een turnzaal en een polyvalente tribunezaal.  Dit sportcomplex wordt buiten de schooluren, in nauwe samenwerking met de sportdienst van de stad Geel, ter beschikking gesteld van de lokale sportverenigingen.

Voor wie meer wil weten: de renovatie- en nieuwbouwprojecten worden aangestuurd door onze technisch directeur Geert Hendrickx.

Architectenbureau NOAHH heeft de projecten gepubliceerd en mooi geïllustreerd: SMIKSDGC en SDGBSJGSAG