Sint Dimpna Geel · College

DE KOGEKA-SCHOOL die focust op algemene vorming
en verder studeren

Sint Dimpna Geel · College

DE KOGEKA-SCHOOL VOOR DOMEINOVERSCHRIJDENDE DOORSTROOM IN GEEL

Inschrijven schooljaar 2022-2023

Er kan online ingeschreven worden.

Daarna zal er contact opgenomen worden door de directie.

Inschrijving in de school

Om de inschrijving vlot te laten verlopen, vragen we om in te schrijven vóór maandag 4 juli 2022.

Tijdens de zomervakantie is de school open op werkdagen van 9 u tot 12 u en van 13 u tot 16 u.

  • van vrijdag 1 juli 2022 t.e.m. donderdag 7  juli 2022
  • van dinsdag 16 augustus 2022 t.e.m. woensdag 31 augustus 2022

Al deze informatie zal dan ook te vinden zijn op onze website www.kogeka.be/sintdimpnacollege onder de rubriek “Ingeschreven wat nu ?“.

De leerlingen van het 2de jaar van Sint Aloysius kunnen zich inschrijven na de rapportafhaling op woensdag 29 juni van 16.30 u tot 20 u en op donderdag 30 juni van 9 u tot 12 u in de refter van Sint Aloysius.

Meebrengen

  • je identiteitskaart
  • je laatste rapport
  • eventueel andere aanvullende documenten of attesten

Je kan deze documenten digitaal bezorgen via eb.ak1675933700egok@1675933700egell1675933700oc.gd1675933700s1675933700.
Let er wel op dat ze ingescand zijn, bij voorkeur in PDF-formaat.
Onduidelijke foto’s van documenten worden niet aanvaard!