Sint Dimpna Geel · College

DE KOGEKA-SCHOOL die focust op algemene vorming
en verder studeren

Sint Dimpna Geel · College

DE KOGEKA-SCHOOL VOOR DOMEINOVERSCHRIJDENDE DOORSTROOM IN GEEL

Inschrijven schooljaar 2024-2025

Er kan online ingeschreven worden.

Daarna zal er contact opgenomen worden door de directie.

Inschrijving in de school

Om de inschrijving vlot te laten verlopen, vragen we om in te schrijven vóór donderdag 4 juli 2024.

Tijdens de zomervakantie is de school open op werkdagen van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u.

  • van maandag 1 juli 2024 t.e.m. vrijdag 5  juli 2024
  • van maandag 19 augustus 2024 t.e.m. vrijdag 30 augustus 2024

Al deze informatie zal dan ook te vinden zijn op onze website www.kogeka.be/sintdimpnacollege onder de rubriek “Ingeschreven wat nu ?“.

De leerlingen van het 2de jaar van Sint Aloysius kunnen zich inschrijven na de rapportafhaling in juni in de refter van Sint Aloysius  (info volgt nog).

Meebrengen

  • je identiteitskaart
  • je laatste rapport
  • eventueel andere aanvullende documenten of attesten

Je kan deze documenten digitaal bezorgen via eb.ak1718216794egok@1718216794egell1718216794oc.gd1718216794s1718216794.
Let er wel op dat ze ingescand zijn, bij voorkeur in PDF-formaat.
Onduidelijke foto’s van documenten worden niet aanvaard!