Sint Dimpna Geel · College

DE KOGEKA-SCHOOL die focust op algemene vorming
en verder studeren

Sint Dimpna Geel · College

DE KOGEKA-SCHOOL VOOR DOMEINOVERSCHRIJDENDE DOORSTROOM IN GEEL

Inschrijven schooljaar 2022-2023

Er kan online ingeschreven worden.

Daarna zal er contact opgenomen worden door de directie.

Inschrijving in de school

Om de inschrijving vlot te laten verlopen, vragen we om in te schrijven vóór maandag 4 juli 2022.

Inschrijven kan enkel op afspraak. Contacteer daarvoor de school telefonisch tijdens de schooluren op 014 58 02 04.

 

Tijdens de zomervakantie is de school open op werkdagen van 9 u tot 12 u en van 13 u tot 16 u.

  • van vrijdag 1 juli 2022 t.e.m. donderdag 7  juli 2022
  • van dinsdag 16 augustus 2022 t.e.m. woensdag 31 augustus 2022

 

Al deze informatie zal dan ook te vinden zijn op onze website www.kogeka.be/sintdimpnacollege onder de rubriek “Ingeschreven wat nu ?“.

Meebrengen

  • je identiteitskaart
  • je laatste rapport
  • eventueel andere aanvullende documenten of attesten

Je kan deze documenten digitaal bezorgen via eb.ak1652808538egok@1652808538egell1652808538oc.gd1652808538s1652808538.
Let er wel op dat ze ingescand zijn, bij voorkeur in PDF-formaat.
Onduidelijke foto’s van documenten worden niet aanvaard!