Sint Maria Geel

Sint Maria Geel

DE KOGEKA-SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ORGANISATIE,
MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN EN TAAL EN CULTUUR IN GEEL

dat is:

  • conflictbemiddeling door en voor leerlingen,
  • een luisterend oor zijn voor andere leerlingen,
  • het organiseren van activiteiten zoals voetbalcompetitie en muziek op de speelplaats,
  • meter/peter van de leerlingen van het 3de jaar,

Op het Sint Maria Geel waait een stevige internationale wind. Studeren bij ons betekent dat je de kans zal krijgen om deel te nemen aan internationale projecten zoals uitwisselingen en buitenlandse stages.
Onze school gaat heel actief aan de slag met het Erasmus+-programma van de Europese Commissie. Hierdoor kunnen we onze buitenlandse projecten financieel flink ondersteunen en de prijs voor deelnemende leerlingen erg drukken.

Klik hier voor meer info.

Leerlingeninspraak

Leerlingen hebben op onze school inspraak via onze leerlingenrondes.
Elk schooljaar bepalen we enkele thema’s waarover leerlingen inspraak krijgen. In de klas voeren de leerlingen daarover onder begeleiding van hun titularis een bespreking  en noteren hun bevinding. Daarna is er een bespreking met de klasafgevaardigden en de coördinatoren van de school in de leerlingenronde met op het einde een variaronde.
Nadien wordt er feedback gevraagd aan de collega’s en directie in de pedagogische raad over deze input van de leerlingen. Dit wordt dan weer teruggekoppeld aan de leerlingen. Alle verslagen worden gepubliceerd.

Een klassieke ouderraad hebben we niet op onze school. Sinds enkele schooljaren organiseren we daarom tweemaal per schooljaar een babbel tussen ouders, leerkrachten en directie in een informele en ongedwongen sfeer rond schoolse thema’s. Bij een kopje koffie (of thee uiteraard) én een stukje taart.

Galabal van de eindjaren

Sint Maria op de sociale media

Filmpjes