Wat leer je in deze richting?

STUDIEKEUZEPUZZEL SAG 1A
Iedere leerling is uniek. Daarom vinden wij het belangrijk dat elke jongere zijn eigen studietraject kan kiezen. Daarvoor hebben we deze studiekeuzepuzzel ontwikkeld. Daarmee puzzel je op een eenvoudige manier je keuze(s) samen.
Deze keuze is een onderdeel van de “Modernisering secundair onderwijs”

Voor wie is deze richting?

Als je je getuigschrift basisonderwijs behaald hebt, start je in 1A.

In 1A kan je kiezen voor een hoog abstractieniveau/hoog lestempo of voor een standaard abstractieniveau/standaard lestempo.

Als je de basisschool met gemak doorlopen hebt, d.w.z. je studeert graag, je bent snel van begrip, je behaalt goede resultaten en je krijgt al eens een extra uitdaging van de juf of de meester, dan kies je best voor het hoge abstractieniveau.

Ook in het standaard abstractieniveau bieden we je alle leerstof die je nodig hebt om door te stromen naar de tweede graad. Je krijgt in deze klassen iets meer tijd om te groeien, de leerstof te verwerken en te ontdekken welke finaliteit in de opvolgscholen het meest voor jou van toepassing is.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 1e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Aardrijkskunde AV 2
Beeld AV 1
Engels AV 1
Frans AV 3
Geschiedenis AV 1
Lichamelijke opvoeding AV 2
Socio-emotionele vorming AV 2
Muziek AV 1
Natuurwetenschappen AV 2
Nederlands AV 4
Techniek TV 2
Wiskunde AV 4
Zelf te kiezen (met studiekeuzepuzzel) 5
TOTAAL   32
Vergelijk vakken