Wat leer je in deze richting?

Iedere leerling is uniek. Daarom vinden wij het belangrijk dat elke jongere zijn eigen studietraject kan kiezen. Als hulpmiddel hebben we onze studiekeuzepuzzel ontwikkeld. Met onze puzzel kan je op een eenvoudige manier je keuze(s) maken.

Je krijgt 27 lesuren basisvorming. Elke keuze is gekoppeld aan een abstractieniveau aangeduid met een S (standaard) of H (hoog). De overige 5 lesuren worden ingevuld door VVV, ICT en je eigen keuzepakket.

Je kan kiezen voor één bepaald keuzepakket van 3 lesuren (FIXED) of voor één bepaald keuzepakket van 2 lesuren aangevuld met 2 extra keuzes (EXPLORE), tenzij je voor Latijn kiest.

Volgende keuzepakketten zijn mogelijk:

  • Economie of organisatie (S of H)
  • Hotel & voeding (S)
  • Latijn (H)
  • Maatschappij & welzijn (S of H)
  • Moderne talen & wetenschappen (H)
  • STEM Agro- en biotechnieken (S)
  • STEM Technieken (S)
  • STEM Wetenschappen (H)

 

Wanneer er voor EXPLORE gekozen wordt, kies je één bepaald keuzepakket (2 lesuren) uit bovenstaande lijst. Daarnaast kunnen er nog twee extra keuzes toegevoegd worden. Deze zijn ook te kiezen uit bovenstaande lijst, maar ook Sport en Kunst & creatie zijn hier mogelijk.

Voor wie is deze richting?

Als je je getuigschrift basisonderwijs behaald hebt, start je in 1A. In 1A kan je kiezen voor een hoog abstractieniveau/hoog lestempo of voor een standaard abstractieniveau/standaard lestempo.

Als je de basisschool met gemak doorlopen hebt, d.w.z. je studeert graag, je bent snel van begrip, je behaalt goede resultaten en je krijgt al eens een extra uitdaging van de juf of de meester, dan kies je best voor het hoog abstractieniveau.

Ook in het standaard abstractieniveau bieden we je alle leerstof die je nodig hebt om door te stromen naar de tweede graad. Je krijgt in deze klassen iets meer tijd om te groeien, de leerstof te verwerken en te ontdekken welke finaliteit in de opvolgscholen het meest voor jou van toepassing is.

Wat na deze opleiding?

Na het succesvol afronden van de eerste graad in de A-stroom (1A en 2A) staan de deuren wijd open naar diverse vervolgtrajecten. Of je nu kiest voor verdere studies in domeinoverschrijdende (DOD) of domeingebonden (DGD) doorstroomrichtingen of voor de dubbele finaliteit (D/A) of arbeidsmarkt (A). We voorzien hier een stevige basis die alle kansen biedt voor een succesvolle toekomst.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 1e jaar
Aardrijkskunde AV 2
Beeld AV 1
Engels AV 1
Frans AV 3
Geschiedenis AV 1
Katholieke godsdienst AV 2
Lichamelijke opvoeding AV 2
Mens en samenleving AV 2
Muziek AV 1
Natuurwetenschappen AV 2
Nederlands AV 4
Techniek TV 2
Wiskunde AV 4
Zelf te kiezen (met studiekeuzepuzzel) 5
TOTAAL   32
Vergelijk vakken