Wat leer je in deze richting?

Iedere leerling is uniek. Daarom vinden wij het belangrijk dat elke jongere zijn eigen studietraject kan kiezen. Als hulpmiddel hebben we onze studiekeuzepuzzel ontwikkeld. Met onze puzzel kan je op een eenvoudige manier je keuze(s) maken.

Je krijgt 27 lesuren basisvorming. De overige 5 lesuren worden ingevuld door ICT en sociale vaardigheden. Daarnaast kies je een pakket van 3 lesuren in je eigen interessegebied.

Volgende keuzepakketten zijn mogelijk:

  • Mens & organisatie
  • Plant & dier
  • Techniek & nijverheid
  • Voeding & horeca

 

Voor wie is deze richting?

Vind je taal en rekenen moeilijk?
Verkies je vooral lessen waarin je praktisch aan de slag kan?
Dan kies je voor 1B.

Wat na deze opleiding?

Na het succesvol afronden van de eerste graad in de B-stroom (1B en 2B) staan de deuren wijd open naar diverse vervolgtrajecten. Er zijn verschillende studies die de leerlingen voorbereiden op de arbeidsmarkt. We voorzien hier een stevige technische basis die alle kansen biedt voor een succesvolle toekomst.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 1e jaar
Beeld AV 1
Engels AV 1
Frans AV 2
Katholieke godsdienst AV 2
Lichamelijke opvoeding AV 2
Maatschappelijke vorming AV 3
Muziek AV 1
Natuur en ruimte AV 3
Nederlands AV 4
Techniek TV 4
Wiskunde AV 4
Zelf te kiezen (met studiekeuzepuzzel) 5
TOTAAL   32
Vergelijk vakken