Wat leer je in deze richting?

In het tweede leerjaar wordt de algemene basisvorming verdergezet met 25 wekelijkse lestijden die aangevuld worden met een specifieke basisoptie van 5 lestijden en 2 uren differentiatie.
In Economie & organisatie worden deze ingevuld als volgt:
  • 5 uren Economie & organisatie
  • 1 uur uitdagingen wiskunde
  • 1 uur “versterken, verbreden en verdiepen” / ICT
In deze basisoptie verken je de wereld van de onderneming en de overheid. Je bekijkt de economisch-maatschappelijke actualiteit vanuit het perspectief van de consument. Je ontwikkelt ondernemingszin en je verwerft inzicht in de impact van de data-economie.
Er wordt ook veel aandacht besteed aan de digitale vaardigheden binnen een economische context.

Voor wie is deze richting?

  • je hebt het eerste leerjaar A met succes doorlopen;
  • je studeert vlot en behaalt over het algemeen goede resultaten;
  • de wereld van handel, ondernemen, ICT en economie boeit je;
  • dan zal deze richting je de uitdagingen bieden die je zoekt.

Wat na deze opleiding?

  • Leerlingen van 2A Economie & organisatie – hoog abstractieniveau kiezen in de tweede en derde graad meestal voor een studierichting met finaliteit doorstroming zoals Economische Wetenschappen en Bedrijfswetenschappen. Deze richtingen bereiden voor op masteropleidingen en professionele bacheloropleidingen in de economische sector.
  • Leerlingen die minder sterk zijn in de uitbreiding en de meer abstracte leerstof kunnen ook kiezen voor een studierichting met dubbele finaliteit in een economische context zoals Bedrijf en organisatie.
  • Vanuit 2A Economie & organisatie – hoog abstractieniveau is een arbeidsmarktgerichte opleiding zoals Organisatie & logistiek  ook een optie. In deze studierichtingen word je heel praktisch opgeleid zodat je na het secundair onderwijs aan de slag kan op de arbeidsmarkt.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 2e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Aardrijkskunde AV 1
Beeld AV 1
Economie en organisatie TV 5
Engels AV 2
Frans AV 3
Geschiedenis AV 2
ICT AV 0.5
Lichamelijke opvoeding AV 2
Muziek AV 1
Natuurwetenschappen AV 1
Nederlands AV 4
Techniek TV 2
VVV 0.5
Wiskunde AV 5
TOTAAL   32
Vergelijk vakken