Wat leer je in deze richting?

In het tweede leerjaar wordt de algemene basisvorming verdergezet met 25 wekelijkse lestijden die aangevuld worden met een specifieke basisoptie van 5 lestijden en 2 uren differentiatie.
In Grieks-Latijn worden deze ingevuld als volgt:
  • 4 uren Latijn
  • 1 uur Grieks
  • 1 uur uitbreiding Grieks
  • 1 uur uitbreiding Grieks / ICT
In deze basisoptie leer je een taal als systeem kennen, begrijpen en analyseren. Je leest Latijnse en Griekse teksten en je reflecteert erover. Je taalgevoel en je leesvaardigheid worden aangescherpt. Je beleeft de beeldende kracht van een taal en je geniet ervan. Je wordt je kritisch bewust van de relatie tussen de oudheid en onze maatschappij en van de verschillen en gelijkenissen tussen klassieke en hedendaagse culturen.
Je leert leren en je studie plannen, je traint je geheugen en je leert logisch redeneren.

Voor wie is deze richting?

  • je hebt het eerste leerjaar A met succes doorlopen;
  • je studeert vlot en behaalt over het algemeen goede resultaten;
  • je hebt een brede interesse en je breidt je kennis van klassieke talen graag uit naar Grieks;
  • dan zal deze richting je de uitdagingen bieden die je zoekt.

Wat na deze opleiding?

De logische vervolgopleidingen voor leerlingen van 2A Grieks-Latijn zijn Grieks-Latijn en Latijn, maar alle studierichtingen met finaliteit doorstroming behoren tot de mogelijkheden. Deze studies bereiden voor op academische opleidingen op masterniveau.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 2e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Aardrijkskunde AV 1
Beeld AV 1
Engels AV 2
Frans AV 3
Geschiedenis AV 2
Grieks AV 2.5
ICT AV 0.5
Latijn AV 4
Lichamelijke opvoeding AV 2
Muziek AV 1
Natuurwetenschappen AV 1
Nederlands AV 4
Techniek TV 2
Wiskunde AV 4
TOTAAL   32
Vergelijk vakken