Wat leer je in deze richting?

In het tweede leerjaar wordt de algemene basisvorming verdergezet met 25 wekelijkse lestijden die aangevuld worden met een specifieke basisoptie van 5 lestijden en 2 uren differentiatie.
In Maatschappij & welzijn – hoog abstractieniveau worden deze ingevuld als volgt:
  • 5 uren Maatschappij & welzijn
  • 1 uur uitdagingen wiskunde
  • 1 uur “versterken, verbreden en verdiepen” / ICT
In deze basisoptie verken je het interessegebied Maatschappij & welzijn in de brede zin: lichaamszorg, lifestyle, interieur, vormgeving en mode, voeding en gezondheid. Je ontwikkelt een persoonlijke en gezonde levensstijl vanuit een mens- en natuurwetenschappelijke benadering. Je verwerft inzicht in het sociale gedrag van mensen en maatschappelijke verschijnselen.
Je leert sociale en communicatieve vaardigheden toepassen in verschillende situaties.

Voor wie is deze richting?

  • je hebt het eerste leerjaar A met succes doorlopen;
  • je studeert vlot en behaalt over het algemeen goede resultaten;
  • de wereld van zorg, voeding, gezondheid en lifestyle boeit je;
  • dan zal deze richting je de uitdagingen bieden die je zoekt.

Wat na deze opleiding?

  • Leerlingen van 2A Maatschappij & welzijn – hoog abstractieniveau kiezen in de tweede en derde graad meestal voor een studierichting met finaliteit doorstroming zoals Humane Wetenschappen en Maatschappij- en welzijnswetenschappen. Deze richtingen bereiden voor op masteropleidingen en professionele bacheloropleidingen in de maatschappelijke sector
  • Leerlingen die minder sterk zijn in de uitbreiding en de meer abstracte leerstof kunnen ook kiezen voor een studierichting met dubbele finaliteit in een maatschappelijke context zoals Maatschappij en welzijn.
  • Vanuit 2A Maatschappij & welzijn – hoog abstractieniveau is een arbeidsmarktgerichte opleiding zoals Zorg & welzijn, Verzorging, Assistentie in wonen, zorg en welzijn ook een optie. In deze studierichtingen word je heel praktisch opgeleid zodat je na het secundair onderwijs aan de slag kan op de arbeidsmarkt.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 2e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Aardrijkskunde AV 1
Beeld AV 1
Engels AV 2
Frans AV 3
Geschiedenis AV 2
ICT AV 0.5
Lichamelijke opvoeding AV 2
Maatschappij en welzijn TV 5
Muziek AV 1
Natuurwetenschappen AV 1
Nederlands AV 4
Techniek TV 2
VVV 0.5
Wiskunde AV 5
TOTAAL   32
Vergelijk vakken