Wat leer je in deze richting?

De basisoptie Maatschappij & welzijn richt zich tot leerlingen met een sterke belangstelling voor de mens, voor zijn relatie met de samenleving en voor maatschappelijke veranderingen. Je leert het gedrag van mensen begrijpen, oefent sociale en communicatieve vaardigheden en besteedt aandacht aan een gezonde levensstijl. Ben je sociaal, creatief en zorgzaam? Dan kan je hier je interesse voor voeding en gezondheid, wetenschappen en omgang met anderen bundelen.

Voor wie is deze richting?

  • Je hebt interesse voor de mens en zijn omgeving, psychologie, voeding en wetenschappen, gezondheid, milieu en veiligheid;
  • je wil je graag inzetten voor anderen;
  • je organiseert graag activiteiten;
  • je vindt een gezonde levensstijl belangrijk.

Bij Maatschappij & welzijn kan je voor de basisvorming kiezen voor een standaard of hoog abstractieniveau.
Studeer je graag, behaal je goede tot zeer goede resultaten en heb je regelmatig nood aan een extra uitdaging? Dan kies je best voor het hoog abstractieniveau.
Volg je graag les aan een rustiger tempo, heb je nood aan extra inoefening van de leerstof? Dan is het standaard abstractieniveau voor jou een goede keuze.

Wat na deze opleiding?

Leerlingen die sterk zijn in de uitbreiding en de meer abstracte leerstof kunnen in de tweede en derde graad kiezen voor een doorstroomrichting zoals Humane wetenschappen of Maatschappij- & welzijnswetenschappen. Na deze studierichtingen kan een masteropleiding in de zachte sector een keuze zijn.
Leerlingen van 2A Maatschappij & welzijn kunnen ook kiezen voor een studierichting met dubbele finaliteit zoals Maatschappij & welzijn, Gezondheidszorg, Opvoeding & begeleiding. Deze richtingen bereiden voor op een professionele bachelor in de maatschappelijke sector.
Vanuit 2A Maatschappij & welzijn is een arbeidsmarktgerichte opleiding zoals Zorg & welzijn, Verzorging en Assistentie in wonen ook een optie. In deze studierichtingen word je heel praktisch opgeleid zodat je na het secundair onderwijs aan de slag kan op de arbeidsmarkt.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 2e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Lichamelijke opvoeding AV 2
Engels AV 2
Frans AV 3.5
Nederlands AV 4
Wiskunde AV 4
Muziek AV 1
Beeld AV 1
Techniek TV 2
Geschiedenis AV 2
Natuurwetenschappen AV 1
Aardrijkskunde AV 1
Maatschappij & welzijn AV 5
ICT AV 0.5
VVV 1
TOTAAL   32
Vergelijk vakken