Wat leer je in deze richting?

In het tweede leerjaar wordt de algemene basisvorming verdergezet met 25 wekelijkse lestijden die aangevuld worden met een specifieke basisoptie van 5 lestijden en 2 uren differentiatie.
In Maatschappij & welzijn – standaard abstractieniveau worden deze ingevuld als volgt:
  • 5 uren Maatschappij & welzijn
  • 1 uur ondersteuning van de basisoptie
  • 1 uur “versterken, verbreden en verdiepen” / ICT
In deze basisoptie verken je het interessegebied Maatschappij & welzijn in de brede zin: lichaamszorg, lifestyle, interieur, vormgeving en mode, voeding en gezondheid. Je ontwikkelt een persoonlijke en gezonde levensstijl vanuit een mens- en natuurwetenschappelijke benadering. Je verwerft inzicht in het sociale gedrag van mensen en maatschappelijke verschijnselen.
Je leert sociale en communicatieve vaardigheden toepassen in verschillende situaties.

Voor wie is deze richting?

  • je hebt het eerste leerjaar A met succes doorlopen;
  • je studeert vlot en behaalt over het algemeen goede resultaten;
  • de wereld van zorg, voeding, gezondheid en lifestyle boeit je;
  • dan zal deze richting je de uitdagingen bieden die je zoekt.

Wat na deze opleiding?

  • Leerlingen van 2A Maatschappij & welzijn – standaard abstractieniveau kiezen in de tweede en derde graad meestal voor een studierichting met dubbele finaliteit zoals Maatschappij & welzijn, Gezondheidszorg, Opvoeding & begeleiding. Deze richtingen bereiden voor op een professionele bachelor in de maatschappelijke sector.
  • Leerlingen die sterk zijn in de uitbreiding en de meer abstracte leerstof kunnen ook kiezen voor een doorstroomrichting zoals Humane wetenschappen of Maatschappij- & welzijnswetenschappen. Na deze studierichtingen kan een masteropleiding in de zachte sector een keuze zijn.
  • Vanuit 2A Maatschappij & welzijn – standaard abstractieniveau is een arbeidsmarktgerichte opleiding zoals Zorg & welzijn, Verzorging, Assistentie in wonen, zorg en welzijn ook een optie. In deze studierichtingen word je heel praktisch opgeleid zodat je na het secundair onderwijs aan de slag kan op de arbeidsmarkt.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 2e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Aardrijkskunde AV 1
Beeld AV 1
Engels AV 2
Frans AV 3
Geschiedenis AV 2
ICT AV 0.5
Lichamelijke opvoeding AV 2
Maatschappij en welzijn TV 6
Muziek AV 1
Natuurwetenschappen AV 1
Nederlands AV 4
Techniek TV 2
VVV 0.5
Wiskunde AV 4
TOTAAL   32
Vergelijk vakken