Wat leer je in deze richting?

In het tweede leerjaar wordt de algemene basisvorming verdergezet met 25 wekelijkse lestijden die aangevuld worden met een specifieke basisoptie van 5 lestijden en 2 uren differentiatie.

In STEM Agro- en biotechnieken worden deze ingevuld als volgt:

  • 5 uren STEM-technieken met de klemtoon op plant, dier en milieu
  • 1 uur STEM-initiatieven ter ondersteuning van de basisoptie
  • 1 uur “versterken, verbreden en verdiepen” / ICT

 

In deze basisoptie verken je de verschillende interessegebieden waarin STEM een belangrijke rol speelt. Life sciences (dus alles wat te maken heeft met de levende wezens, planten, dieren en ons leefmilieu) nemen hierbij een grote plaats in. We verduidelijken het belang van STEM voor onze samenleving en we onderzoeken prototypes voor technisch-wetenschappelijke uitdagingen. Zo krijgen we inzicht in ontwerpmethoden en realisatietechnieken in volgende contexten: houden en verzorgen van dieren, telen van planten, verwerkingsprocessen van plantaardig en dierlijk voedsel, lucht-, water- en grondvervuiling, geluidsoverlast, horizonvervuiling, compostering … In STEM-technieken wordt vooral ingezet op het proces “van plan/concept naar realisatie”.

Voor wie is deze richting?

  • je hebt het eerste leerjaar A met succes doorlopen;
  • je studeert vlot en behaalt over het algemeen goede resultaten;
  • de wereld van land- en tuinbouw, veeteelt, dierenverzorging, natuur en milieu boeit je;
  • dan zal deze richting je de uitdagingen bieden die je zoekt.

Wat na deze opleiding?

  • Leerlingen van 2A STEM Agro- en biotechnieken kiezen in de tweede en derde graad meestal voor een studierichting met dubbele finaliteit die zich situeert in het studiedomein Land- en tuinbouw, zoals Plant-, dier- en milieutechnieken en Agrotechnieken dier. Deze richtingen bereiden voor op een professionele bachelor in wetenschappen of land- en tuinbouw.
  • Leerlingen die ook sterk zijn in de uitbreiding en de meer abstracte leerstof kunnen verder studeren in een doorstroomrichting zoals Biotechnische wetenschappen. Deze bereidt voor op een wetenschappelijke bacheloropleiding of een masteropleiding zoals biowetenschappen of biologie.
  • Vanuit 2A STEM Agro- en biotechnieken is een arbeidsmarktgerichte opleiding zoals Plant, dier en milieu (landbouw of dierenzorg) in de tweede graad ook een optie. In deze studierichting word je heel praktisch opgeleid zodat je na het secundair onderwijs aan de slag kan op de arbeidsmarkt.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 2e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Aardrijkskunde AV 1
Agro- en biotechnieken TV 6
Beeld AV 1
Engels AV 2
Frans AV 3
Geschiedenis AV 2
ICT AV 0.5
Lichamelijke opvoeding AV 2
Muziek AV 1
Natuurwetenschappen AV 1
Nederlands AV 4
Techniek TV 2
VVV 0.5
Wiskunde AV 4
TOTAAL   32
Vergelijk vakken