Wat leer je in deze richting?

In het tweede leerjaar wordt de algemene basisvorming verdergezet met 25 wekelijkse lestijden die aangevuld worden met een specifieke basisoptie van 5 lestijden en 2 uren differentiatie.
In Mechanica & elektriciteit worden deze ingevuld als volgt:

  • 5 uren STEM-technieken met de klemtoon op mechanica en elektriciteit
  • 1 uur STEM-initiatieven ter ondersteuning van de basisoptie
  • 1 uur “versterken, verbreden en verdiepen” / ICT

In deze basisoptie verken je de verschillende interessegebieden waarin STEM een belangrijke rol speelt. Mechatronica, communicatie- en informatietechnologie, elektriciteit en elektrische installaties nemen hierbij een grote plaats in.
We verduidelijken het belang van STEM voor onze samenleving en we onderzoeken prototypes voor technisch-wetenschappelijke uitdagingen. Zo krijgen we inzicht in ontwerpmethoden en realisatietechnieken in deze contexten.
In STEM-technieken wordt vooral ingezet op het proces “van plan/concept naar realisatie”.

Voor wie is deze richting?

  • je hebt het eerste leerjaar A met succes doorlopen;
  • je studeert vlot en behaalt over het algemeen goede resultaten;
  • de wereld van mechatronica, metaal, elektriciteit, ICT en robotica boeit je;
  • dan zal deze richting je de uitdagingen bieden die je zoekt.

Wat na deze opleiding?

  • Leerlingen van 2A Mechanica & elektriciteit kiezen in de tweede en derde graad meestal voor een studierichting met dubbele finaliteit die zich situeert in het studiedomein STEM en de sector van de mechatronica of elektriciteit. Voorbeelden hiervan zijn Elektromechanische technieken, Elektrotechnieken en Voertuigtechnieken. Deze richtingen bereiden voor op een professionele bachelor in deze sectoren.
  • Leerlingen die ook sterk zijn in de uitbreiding en de meer abstracte leerstof kunnen verder studeren in een doorstroomrichting zoals Technologische wetenschappen. Deze bereidt voor op een bacheloropleiding of een masteropleiding zoals ingenieurswetenschappen.
  • Vanuit 2A Mechanica & elektriciteit is een arbeidsmarktgerichte opleiding zoals Mechanica of Elektriciteit ook een optie. In deze studierichtingen word je heel praktisch opgeleid zodat je na het secundair onderwijs aan de slag kan op de arbeidsmarkt.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 2e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Aardrijkskunde AV 1
Beeld AV 1
Engels AV 2
Frans AV 3
Geschiedenis AV 2
ICT AV 0.5
Lichamelijke opvoeding AV 2
Muziek AV 1
Natuurwetenschappen AV 1
Nederlands AV 4
STEM-technieken Mechanica en elektriciteit TV 6
Techniek TV 2
VVV 0.5
Wiskunde AV 4
TOTAAL   32
Vergelijk vakken