Wat leer je in deze richting?

In het tweede leerjaar wordt de algemene basisvorming verdergezet met 25 wekelijkse lestijden die aangevuld worden met een specifieke basisoptie van 5 lestijden en 2 uren differentiatie.
In STEM Wetenschappen worden deze ingevuld als volgt:

  • 5 uren STEM-projecten
  • 1 uur uitdagingen wiskunde
  • 1 uur “versterken, verbreden en verdiepen” / ICT

In deze basisoptie verken je de interessegebieden waarin STEM een belangrijke rol speelt. We denken hierbij aan technologische processen in mechatronica en robotica, aan life sciences, aan constructies en ontwerpen in de bouwsector. We verduidelijken de interacties tussen STEM en onze samenleving.
Je onderzoekt prototypes voor technisch-wetenschappelijke uitdagingen, je verwerft inzicht in onderzoeks- en ontwerpmethoden. Je leert conceptueel en oplossingsgericht denken zodat je komt van een probleem tot een plan of een ontwerp.
STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. De term wordt internationaal gebruikt om te verwijzen naar studierichtingen en beroepen waarin wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde een belangrijke rol spelen.  Bij ons start elk STEM-project met een uitdagende onderzoeksvraag en bevat het de vier componenten (S, T, E en M) in voldoende mate. Daarom draagt deze richting het label van geïntegreerde STEM (iSTEM).

Voor wie is deze richting?

  • je hebt het eerste leerjaar A met succes doorlopen;
  • je studeert vlot en behaalt over het algemeen goede resultaten;
  • je zoekt en vindt graag oplossingen voor complexe problemen in de STEM-wereld;
  • dan zal deze richting je de uitdagingen bieden die je zoekt.

Wat na deze opleiding?

  • Leerlingen van 2A STEM Wetenschappen kiezen in de tweede en derde graad meestal voor een studierichting met finaliteit doorstroming die zich situeert in de wetenschappen, de engineering, de life sciences … zoals Natuurwetenschappen, Technologische wetenschappen, Biotechnische wetenschappen. Deze opleidingen bereiden voor op masterstudies in een wetenschappelijke of technologische context.
  • Leerlingen die minder sterk zijn in de uitbreiding en de meer abstracte leerstof kunnen ook kiezen voor een studierichting met dubbele finaliteit zoals Elektromechanische technieken, Houttechnieken, Bouwtechnieken, Plant-, dier- en milieutechnieken …. Vanuit deze studierichtingen kan je na het secundair onderwijs nog verder studeren in een professionele bacheloropleiding die verwant is aan de keuze in het secundair.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 2e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Aardrijkskunde AV 1
Beeld AV 1
Engels AV 2
Frans AV 3
Geschiedenis AV 2
ICT AV 0.5
Lichamelijke opvoeding AV 2
Muziek AV 1
Natuurwetenschappen AV 1
Nederlands AV 4
STEM-projecten TV 5
Techniek TV 2
VVV 0.5
Wiskunde AV 5
TOTAAL   32
Vergelijk vakken