Wat leer je in deze richting?

In het vak STEM ga je actief aan de slag in technologische, wetenschappelijke en wiskundige projecten, alsof je een kleine ingenieur bent. Je past al onderzoekend de wetenschappelijke methode toe om je probleemoplossend denken te ontwikkelen. Ook ICT komt uitgebreid aan bod (gebruik van de computer als instrument om de wetenschappelijke en technologische vraagstukken beter te leren begrijpen).
STEMstaat voorScience, Technology, Engineering, Mathematics. De term wordt internationaal gebruikt om te verwijzen naar studierichtingen en beroepen waarin wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde een belangrijke rol spelen. Bij ons start elk STEM-project met een uitdagende onderzoeksvraag en bevat het de vier componenten (S, T, E en M) in voldoende mate. Daarom draagt deze richting het label van geïntegreerde STEM (iSTEM).

Voor wie is deze richting?

  • Je studeert graag, je behaalt goede tot zeer goede resultaten en je krijgt geregeld een extra uitdaging;
  • je kan aan een hoog tempo veel leerstof verwerken;
  • je hebt een brede interesse, maar vooral wiskunde boeit je, evenals wetenschappen, techniek en engineering;
  • je bent niet alleen een onderzoeker – ontwerpen en realiseren zijn ook belangrijke vaardigheden waar je aan wil werken;
  • je gebruikt je creativiteit om prototypes te ontwerpen.

Wat na deze opleiding?

Leerlingen van 2A& STEM Wetenschappen kiezen in de tweede en derde graad meestal voor een studierichting met finaliteit doorstroming die zich situeert in de wetenschappen, de engineering, de life sciences;… zoals Natuurwetenschappen, Technologische wetenschappen, Biotechnische wetenschappen. Deze opleidingen bereiden voor op masterstudies in een wetenschappelijke of technologische context.
Leerlingen die minder sterk zijn in de uitbreiding en de meer abstracte leerstof kunnen ook kiezen voor een studierichting met dubbele finaliteit zoals Elektromechanische technieken, Houttechnieken, Bouwtechnieken, Plant-, dier- en milieutechnieken…. Vanuit deze studierichtingen kan je na het secundair onderwijs nog verder studeren in een professionele bacheloropleiding die verwant is aan de keuze in het secundair.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 2e jaar
Geschiedenis AV 2
Katholieke godsdienst AV 2
Lichamelijke opvoeding AV 2
Engels AV 2
Frans AV 3.5
Nederlands AV 4
Wiskunde AV 4
Muziek AV 1
Beeld AV 1
Techniek TV 2
Natuurwetenschappen AV 1
Aardrijkskunde AV 1
STEM Wetenschappen AV 5
ICT AV 0.5
VVV 1
TOTAAL   32
Vergelijk vakken