Wat leer je in deze richting?

In het tweede leerjaar B wordt de algemene basisvorming verdergezet met 20 wekelijkse lestijden, die aangevuld worden met 10 lestijden van één of twee specifieke basisopties en 2 uren differentiatie.
In Decoratie & hout en bouw worden deze ingevuld als volgt:
  • 5 uren Schilderen en decoratie
  • 5 uren Hout en bouw
  • 1 uur STEM-initiatieven ter ondersteuning van de basisoptie
  • 1 uur ICT
In deze basisoptie maak je kennis met de wereld van hout-, bouw- en schilderwerken. Je leert er allerlei vaardigheden in het kader van decoratie. Je zet je eerste stappen in de houtbewerking en ook handelingen en vaardigheden uit de bouwsector zullen niet ontbreken.
Je leert technische systemen realiseren. Je ontdekt eigenschappen van materialen en producten en je leert gereedschappen, machines en toestellen duurzaam en veilig gebruiken.
Je ontdekt de relatie tussen de verschillende vakgebieden en STEM.

Voor wie is deze richting?

  • Je hebt het eerste leerjaar B met succes doorlopen;
  • of je hebt het eerste leerjaar A doorlopen en je stelt vast dat je een minder theoretische opleiding wil volgen;
  • de wereld van schilderen, hout en bouw boeit je;
  • dan zal deze richting je de uitdagingen bieden die je zoekt.

Wat na deze opleiding?

Leerlingen van 2B Decoratie & hout en bouw kiezen in de tweede graad voor een arbeidsmarktgerichte opleiding zoals Schilderen & decoratie, Hout of Bouw. In deze studierichtingen word je heel praktisch opgeleid zodat je na het secundair onderwijs, eventueel aangevuld met een Se-N-Se of HBO5-opleiding, aan de slag kan op de arbeidsmarkt.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 2e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Beeld AV 1
Engels AV 2
Frans AV 1
ICT AV 1
Lichamelijke opvoeding AV 2
Maatschappelijke vorming AV 2
Muziek AV 1
Natuur en ruimte AV 1
Nederlands AV 3
STEM-technieken Hout en bouw PV/TV 5
STEM-technieken Schilderen en decoratie PV/TV 6
Techniek TV 2
Wiskunde AV 3
TOTAAL   32
Vergelijk vakken