Wat leer je in deze richting?

In het tweede leerjaar B wordt de algemene basisvorming verdergezet met 20 wekelijkse lestijden, die aangevuld worden met 10 lestijden van één of twee specifieke basisopties en 2 uren differentiatie.
In Mens & organisatie worden deze ingevuld als volgt:
  • 5 uren Maatschappij & welzijn
  • 5 uren Economie & organisatie
  • 1 uur STEM-initiatieven ter ondersteuning van de basisoptie
  • 1 uur ICT
In deze basisoptie maak je kennis met de commerciële wereld en de verzorgingssector. Je leert er allerlei computervaardigheden, je komt te weten hoe een winkel of een kantoor werkt. Daarnaast leer je ook mensen verzorgen en je probeert keukentechnieken uit voor een gezonde en evenwichtige voeding.

Voor wie is deze richting?

  • Je hebt het eerste leerjaar B met succes doorlopen;
  • of je hebt het eerste leerjaar A doorlopen en je stelt vast dat je een minder theoretische opleiding wil volgen;
  • de wereld van handel en ICT en/of voeding en verzorging boeit je;
  • dan zal deze richting je de uitdagingen bieden die je zoekt.

Wat na deze opleiding?

Leerlingen van 2B Mens & organisatie kiezen in de tweede graad voor een arbeidsmarktgerichte opleiding zoals Zorg & welzijn of Organisatie & logistiek. In deze studierichtingen word je heel praktisch opgeleid zodat je na het secundair onderwijs, eventueel aangevuld met een Se-N-Se of HBO5-opleiding, aan de slag kan op de arbeidsmarkt.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 2e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Beeld AV 1
Economie en organisatie TV 5
Engels AV 2
Frans AV 1
ICT AV 1
Lichamelijke opvoeding AV 2
Maatschappelijke vorming AV 2
Maatschappij en welzijn TV 6
Muziek AV 1
Natuur en ruimte AV 1
Nederlands AV 3
Techniek TV 2
Wiskunde AV 3
TOTAAL   32
Vergelijk vakken