Wat leer je in deze richting?

In het tweede leerjaar B wordt de algemene basisvorming verdergezet met 20 wekelijkse lestijden, die aangevuld worden met 10 lestijden van één of twee specifieke basisopties en 2 uren differentiatie.
In Plant & dier worden deze ingevuld als volgt:
  • 10 uren Plant & dier
  • 1 uur STEM-initiatieven ter ondersteuning van de basisoptie
  • 1 uur ICT
In deze basisoptie ontdek je eigenschappen van levende wezens, materialen en producten. Je leert gereedschappen, machines en toestellen duurzaam en veilig gebruiken in de contexten van landbouw, tuinbouw en dierenzorg. Je onderzoekt de relatie tussen de verschillende vakgebieden en STEM.

Voor wie is deze richting?

  • Je hebt het eerste leerjaar B met succes doorlopen;
  • of je hebt het eerste leerjaar A doorlopen en je stelt vast dat je een minder theoretische opleiding wil volgen;
  • de wereld van land- en tuinbouw en/of dierenzorg boeit je;
  • dan zal deze richting je de uitdagingen bieden die je zoekt.

Wat na deze opleiding?

Leerlingen van 2B Plant & dier kiezen in de tweede graad voor een arbeidsmarktgerichte opleiding zoals Plant, dier & milieu. In deze studierichting word je heel praktisch opgeleid zodat je na het secundair onderwijs, eventueel aangevuld met een Se-N-Se of HBO5-opleiding, aan de slag kan op de arbeidsmarkt binnen de sector van land- en tuinbouw en/of dierenverzorging.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 2e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Beeld AV 1
Engels AV 2
Frans AV 1
ICT AV 1
Lichamelijke opvoeding AV 2
Maatschappelijke vorming AV 2
Muziek AV 1
Natuur en ruimte AV 1
Nederlands AV 3
STEM-technieken Land-en tuinbouw PV/TV 11
Techniek TV 2
Wiskunde AV 3
TOTAAL   32
Vergelijk vakken