Wat leer je in deze richting?

Landbouwtechnieken is een theoretisch-praktische richting in de dubbele finaliteit (D/A). Een natuurwetenschappelijke, breed technische en polyvalente agrarische vorming met focus op dierlijke verzorging, huisvesting, voeding en voederwinning, fokkerij en dierlijke productie van landbouwproductiedieren wordt aangeboden. Daarnaast leer je volgens agro-ecologische en diervriendelijke principes handelen en werken volgens de richtlijnen van een duurzame en rendabele dierlijke productie met kennis van de sectorspecifieke wetgeving.

Binnen de richting Landbouwtechnieken zal je in de module dier & leefmilieu op een respectvolle en verantwoorde manier leren omgaan met allerhande landbouwproductiedieren. De dieren verzorgen, hun huisvesting in orde brengen, exterieurkenmerken van de dieren beoordelen met als doel de dieren te veredelen om het opfokresultaat te verbeteren en een doelmatige gezondheidscontrole uitoefenen staat op het programma. In de module plant & groeimilieu ga je dieper in op de verschillende landbouwteelten, ook je kennis van landbouwmachines zal aangescherpt worden. Daarnaast is er voldoende aandacht voor biologie en chemie, ook het aanleren van labotechnieken komt aan bod.

In verschillende projecten leer je de landbouwsector beter kennen. Zo zal je tijdens het project landbouwmechanisatie klaargestoomd worden om te leren werken met landbouwmachines, in het project rundveehouderij komt naast klauwverzorging ook kunstmatige inseminatie uitgebreid aan bod. In het project landbouwgewassen leer je alles over de teelt van maïs en grasland. Ook nieuwe trends inzake duurzame landbouw worden onder de loep genomen.

Voor wie is deze richting?

Ben je op zoek naar een richting waarin je in aanraking komt met dieren, planten en de omgeving waarin ze leven? Heb jij een brede interesse in de landbouwsector en wil je deze interesse ook wetenschappelijk onderbouwen, dan is deze richting echt iets voor jou.

Wat na deze opleiding?

Na deze richting kan je doorstromen naar het hoger onderwijs en een professionele bachelor aanvatten. Enkele mogelijke studies zijn: landbouw, landbouwmechanisatie, tuinbouw, biotechniek, milieubeheer, …

Je kan ook kiezen voor de arbeidsmarkt, waar je aan de slag kan als werknemer bij loonwerkers, groendiensten, tuinaanleggers, milieudiensten, in de agro-industrie, in de voorlichting, op proefbedrijven of in onderzoekscentra,… Daarnaast kan je je ook vestigen als zelfstandig landbouwer.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Geschiedenis AV 1 1
Engels AV 2 2
Frans AV 2 2
Nederlands AV 2 2
Wiskunde AV 3 3
Bedrijfsmanagement TV 2 2
Dier & leefmilieu TV 3 3
Landbouwmechanisatie TV 1 1
Plant & groeimilieu TV 2 2
Toegepaste biologie TV 2 2
Toegepaste chemie TV 2 2
Toegepaste fysica TV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Socio-emotionele vorming AV 1  
Economische vorming (SJG) AV   1
Labo natuurwetenschappen TV 1 1
Praktijk dier & techniek PV 2 2
Praktijk plant & techniek PV 2 2
TOTAAL   34 34
Vergelijk vakken