Wat leer je in deze richting?

Je leert in dit speciale jaar je vroegere praktisch-concrete aanpak (typisch voor het BSO) ombuigen naar een meer theoretisch-abstracte benadering. Dat is nodig om hoger onderwijs te kunnen volgen. Zowel het klassikaal als persoonlijk werkritme ligt hier aanzienlijk hoger dan in een specialisatiejaar van het BSO-niveau.

Er wordt getracht je als leerling te brengen op het niveau van de TSO-eindtermen voor o.a. talen, de wiskundige en wetenschappelijke vorming. Het is duidelijk dat dit alles een extra pluspunt zal opleveren voor je mentale vorming.

Voor wie is deze richting?

Als je slaagt in een zesde leerjaar uit een BSO-richting en de bedoeling hebt om nadien je kans te wagen in het hoger onderwijs, dan is deze studierichting echt iets voor jou. Je bent zeker een geschikte kandidaat voor dit speciale jaar indien je ten onrechte in het BSO kwam of een laattijdige ontwikkeling kende. Je verstandelijke capaciteiten en motivatie zijn onontbeerlijk omdat in de lessentabel enkel algemeen vormende (5u wiskunde, talen en wetenschappen) en theoretisch technische leerstof is opgenomen.

Dankzij dit leerjaar krijg je de mogelijkheid om het diploma secundair onderwijs te behalen. In dit algemeen zevende jaar verwacht men dat je een uitgesproken interesse hebt voor wiskunde en wetenschappen.

Wat na deze opleiding?

Het diploma van het secundair onderwijs dat na elk derde leerjaar van de derde graad BSO kan behaald worden, opent voor jou extra tewerkstellingsperspectieven in parastatalen,overheidsinstellingen enz. Dit speciale jaar heeft haar volle en oorspronkelijke waarde, namelijk de getuigenis van het feit dat je geacht wordt enige vorm van hoger onderwijs aan te kunnen.

Als afgestudeerde van dit studiejaar kan je aan de slag in het hoger onderwijs op een bachelorniveau. Je kiest best een studierichting die nauw aansluit bij je vooropleiding in het BSO.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 7e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Nederlands AV 5
Frans AV 3
Engels AV 3
Maatschappelijke vorming AV 3
Wiskunde AV 5
Lichamelijke opvoeding AV 2
Natuurwetenschappen AV 6
Gedragswetenschappen AV 2
Onderzoek TV 1
Keuzevak TV 2
TOTAAL   34
Vergelijk vakken