Wat leer je in deze richting?

Applicatie- en databeheer is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele of D/A-finaliteit.

In deze richting bouw je de nodige kennis op om courante taken als informaticus op te nemen in een bedrijf. Zo doe je inzichten op uit softwareontwikkeling en word je technologisch vaardig in het ontwikkelen van datacommunicatienetwerken, applicaties, computer- en netwerkarchitectuur, en in het identificeren en oplossen van fouten hieromtrent.

Naast het technologische gedeelte leer je je schriftelijk en mondeling vlot uitdrukken in zowel het Nederlands, het Engels als het Frans en krijg je een uitgebreid pakket toegepaste wiskunde. Ook in de andere vakken leer je ICT-vaardigheden functioneel inzetten.

Voor wie is deze richting?

Je kan starten in het 5e jaar SO in een studierichting van de dubbele finaliteit als je geslaagd bent in het 2e leerjaar van de 2e graad van de doorstroomfinaliteit of de dubbele finaliteit.
Schakelen vanuit een A-finaliteit is slechts uitzonderlijk haalbaar en af te raden.
De studierichting Applicatie- en databeheer is gericht op leerlingen die technologisch vaardig zijn en gemotiveerd zijn om zelf aanpassingen te leren doen aan bestaande softwareapplicaties en computer- of netwerksystemen.
Inhoudelijk sluit de richting het best aan bij het domein STEM en het domein Economie organisatie. Instromen kan uit elke richting van de D- en D/A-finaliteit in de 2e graad als je een A-attest behaalde in het 2e leerjaar van de 2e graad of een B-attest waarbij deze richting niet werd uitgesloten. Vanuit studierichtingen uit een ander domein is deze overgang echter niet vanzelfsprekend en moet je mogelijk gemiste leerstofonderdelen bijwerken.

Wat na deze opleiding?

Na het 6e jaar ben je klaar voor een vervolgstudie in het hoger onderwijs. Professionele bachelor- of graduaatsopleidingen (aan de hogeschool) die zich situeren in het studiedomein informatica zijn hierbij de meest logische vervolgstudies. Echter, gezien het brede karakter van de studierichting Applicatie- en databeheer behoren ook andere studiedomeinen tot de mogelijkheden.

Aangezien je in de richting Applicatie- en databeheer ook de beroepskwalificatie ‘Functioneel digitaal ondersteuner’ verwerft, ben je na het 6e jaar ook helemaal klaar voor de arbeidsmarkt.  

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Applicatie- en databeheer TV 12 13
Engels AV 3 3
Financieel-economische vorming AV 1  
Frans AV 3 3
Geschiedenis AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Natuurwetenschappen AV 1 1
Nederlands AV 2 3
Wiskunde AV 4 3
TOTAAL   32 32

De invoering van de modernisering in het secundair onderwijs in de 3e graad ging van start op 1 september 2023 in het 5e jaar.

In het 5e jaar is stage/werkplekleren voorzien van 2 weken. In het 6de jaar is een blokstage voorzien van 3 weken.

Vergelijk vakken