Wat leer je in deze richting?

Je leert aandacht te hebben voor attitudes en vaardigheden met als doel het periodiek onderhouden van wagens, het herstellen en/of vervangen van defecte onderdelen en de klanten op een correcte manier ontvangen en verder helpen.
Het pakket algemene vakken is beperkt. Het hoofdaccent ligt bij de praktische vakken. In die praktijkvakken komen via ervaringsgericht en concreet werken heel wat technische vormingscomponenten aan bod zoals het monteren en demonteren van toestellen en werktuigen in de autowereld.

Voor wie is deze richting?

Je kan in deze studierichting als je de tweede graad BSO of TSO met succes hebt behaald. Afhankelijk van de studierichting die je in de tweede graad volgde, zal je moeten bijwerken voor sommige vakken.

Wat na deze opleiding?

Je behaalt na het zesde jaar het getuigschrift van de derde graad. Na de derde graad kan je een zevende specialisatiejaar (vb Auto-Elektriciteit) volgen om een diploma hoger secundair onderwijs te bekomen of kan je aan het werk als technicus in een garagewerkplaats.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Project Algemene Vakken AV 4 4
Frans AV 1 1
Wiskunde AV 1 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Realisaties Auto TV 8 7
Praktijk Autotechniek PV 16 16
TOTAAL   34 34

1 week stage in het 5e jaar
5 weken stage in het 6e jaar

Vergelijk vakken