Wat leer je in deze richting?

Bedrijf en organisatie is een studierichting in de dubbele of D/A-finaliteit met een brede en evenwichtige en vooral toegepaste vorming. De klemtoon ligt in deze richting op bedrijfswetenschappen.

Je verdiept je in thema’s als marketing, accounting, internationale handel, logistiek en personeelsbeheer. Je leert met andere woorden hoe ondernemingen en organisaties precies werken en binnen welk (wettelijk) kader ze dit doen. Daarnaast ontdek je de belangrijkste principes van de algemene economie. Zo maak je kennis met de economische marktprincipes en onderzoek je hoe consumenten zich op deze markt gedragen.

Naast het (bedrijfs-)economische gedeelte leer je je schriftelijk en mondeling vlot uitdrukken in zowel het Nederlands, het Engels als het Frans. Ook krijg je een basispakket toegepaste, financiële wiskunde. Tot slot leer je heel wat ICT vaardigheden aan die functioneel ingezet worden binnen de vakken.

Voor wie is deze richting?

Als je een A-attest behaalde in het 2e leerjaar van de 1e graad of een B attest waarbij deze richting niet werd uitgesloten, kan je inschrijven in deze richting.

De studierichting Bedrijf en organisatie is gericht op ondernemende leerlingen met een breed interessegebied en een commerciële geest. Inhoudelijk sluit de richting het best aan bij de richting Economie & organisatie van de 1e graad.

Je kan echter uit elke studierichting van de A-stroom van het 2e jaar instromen in deze studierichting.

Wat na deze opleiding?

Na de 2e graad Bedrijf en organisatie kan je op Sint Maria Geel kiezen voor Commerciële organisatie als vervolgrichting, eveneens een studierichting in de dubbele finaliteit.

Na het 6e jaar ben je klaar voor een vervolgstudie in het hoger onderwijs. Professionele bachelor- of graduaatsopleidingen die zich situeren in de studiedomeinen handelswetenschappen en bedrijfskunde, onderwijs en sociale wetenschappen zijn hierbij de meest logische vervolgstudies.

Aangezien je in de richting Commerciële organisatie ook de beroepskwalificatie ‘Commercieel assistent’ verwerft, ben je na het 6e jaar ook helemaal klaar voor de arbeidsmarkt.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 3e jaar 4e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Artistieke vorming AV 1  
Bedrijfseconomie (*) TV 9 11
Engels AV 3 3
Frans AV 3 3
Geschiedenis AV 1 1
ICT AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Natuurwetenschappen AV 2 1
Nederlands AV 4 4
Wiskunde AV 3 3
TOTAAL   32 32

! lessentabel vanaf schooljaar 2024-2025 !

In alle finaliteiten werd er voor geopteerd om een uur ICT toe te voegen aan het lesrooster om aan de leerplandoelen van het gemeenschappelijk funderend leerplan (rubriek: ‘Mediawijsheid en digitaal vaardig’) te werken dat voor alle leerlingen van toepassing is.

Voor het vak bedrijfseconomie werd er een uur in het 4e jaar toegevoegd. Dit laat toe de leerstof in een aangepast tempo aan te bieden en om meer tijd voor de verwerking van de leerstof in de klas te voorzien.

Vergelijk vakken