Wat leer je in deze richting?

Bedrijfswetenschappen is een studierichting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit (DGD). Het is een studierichting waarin een theoretische vorming gecombineerd wordt met een stevige basis bedrijfsrealiteit.

Je leert logisch en kritisch denken om de economie als systeem te begrijpen en de onderlinge verbanden tussen de economische actoren (ondernemingen, gezinnen, overheid, financiële instellingen en het buitenland) te analyseren. Hierbij leer je om aan de hand van wiskundige concepten micro- en macro-economische problemen op te lossen. Daarnaast krijg je een goed zicht op de processen die een onderneming vormgeven en die haar succesvol maken: duurzame bedrijfsplanning, financiering en kostprijsberekening, boekhouding en analyse van de jaarrekening, regels van sociaal en fiscaal recht, personeelsbeleid en logistiek.

Naast het (bedrijfs)economische gedeelte geniet je een grondige opleiding wiskunde. Verder leer je je schriftelijk en mondeling vlot uitdrukken in zowel het Nederlands, het Engels als het Frans. Op die manier ben je goed gewapend om in de geglobaliseerde commerciële context vandaag te functioneren. Ten slotte worden ook je ICT-vaardigheden in deze studierichting verder aangescherpt in functie van de vaardigheden die je nodig hebt in de verschillende vakken en de vervolgopleidingen.

Voor wie is deze richting?

Je kan starten in het 5e jaar SO in een studierichting van de doorstroomfinaliteit als je geslaagd bent in het 2e leerjaar van de 2e graad van de doorstroomfinaliteit of de dubbele finaliteit. Schakelen vanuit een D/A-finaliteit is slechts uitzonderlijk haalbaar en af te raden.

De studierichting Bedrijfswetenschappen is gericht op ondernemende leerlingen met een breed interessegebied en een analytische geest. Een sterke voeling met ICT en cijfers is zeker een meerwaarde. Het grote aantal lesuren voor de richtingsvakken laat ons toe om de leerstof op een haalbaar tempo grondig te bestuderen.

Als je een A-attest behaalde in het 2e leerjaar van de 2e graad in de studierichting Economisch wetenschappen (DOD) of Bedrijfswetenschappen (DGD) kan je zonder problemen instromen in deze richting. Ook met een A-attest in een andere studierichting van de D-finaliteit in de 2e graad kan je starten in de 3e graad Bedrijfswetenschappen, mits het bijwerken van bepaalde onderdelen van de richtingsvakken van de tweede graad. Dit geldt ook als je een B-attest behaalde in een andere studierichting van de D-finaliteit, op voorwaarde dat je niet voor de studierichting Bedrijfswetenschappen werd uitgesloten. Een overgang vanuit de studierichting Maatschappij- en welzijnswetenschappen (DGD) die op Sint Maria Geel in de 2e graad wordt aangeboden is enkel mogelijk mits een doorgedreven inhaalbeweging.

Wat na deze opleiding?

Na het 6e jaar ben je klaar voor een vervolgstudie in het hoger onderwijs. Hierbij behoren zowel academische masteropleidingen (aan de universiteit) als professionele bacheloropleidingen (aan de hogeschool) tot de mogelijkheden. De studiedomeinen die het best aansluiten bij deze studierichting situeren zich in de (toegepaste) economische wetenschappen, de handelswetenschappen en de bedrijfskunde. Echter, gezien het brede karakter van de studierichting Bedrijfswetenschappen behoren ook andere studiedomeinen zoals sociale wetenschappen en onderwijs zeker nog tot de mogelijkheden. 

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Bedrijfswetenschappen TV 8 8
Duits AV   2
Engels AV 3 3
Frans AV 3 3
Geschiedenis AV 1 1
Informaticawetenschappen TV 1 1
Financieel-economische vorming AV 1  
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Natuurwetenschappen AV 2 1
Nederlands AV 4 3
Wiskunde AV 4 5
TOTAAL   32 32

De invoering van de modernisering in het secundair onderwijs in de 3e graad ging in op 1 september 2023 in het 5e jaar.

Vergelijk vakken