Wat leer je in deze richting?

Bedrijfswetenschappen is een studierichting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit. Je maakt binnen deze studierichting kennis met de theorie van de algemene economie als systeem. Je gaat onderzoeken hoe de economische marktprincipes werken, hoe producenten en consumenten zich op de markt gedragen, welke rol de overheid hierin speelt en hoe dit allemaal in een internationaal kader past. Daarnaast ga je op verkenning binnen de bedrijfswereld en ontdek je hoe ondernemingen en organisaties precies werken en binnen welk (wettelijk) kader ze dit doen.

Naast het (bedrijfs-)economische gedeelte geniet je een grondige opleiding wiskunde (verdiepte basisvorming) die je zal toelaten om economische problemen te analyseren en op te lossen. Verder leer je je schriftelijk en mondeling vlot uitdrukken in zowel het Nederlands, het Engels als het Frans. Op die manier ben je goed gewapend om in de geglobaliseerde commerciële context vandaag te functioneren.

Ten slotte worden ook je ICT-vaardigheden in deze studierichting verder aangescherpt in functie van de vaardigheden die je nodig hebt in de verschillende vakken en de vervolgopleidingen.

 

Voor wie is deze richting?

Als je een A-attest behaalde in het tweede leerjaar van de eerste graad of een B-attest waarbij deze richting niet werd uitgesloten, kan je inschrijven in deze richting.
De studierichting Bedrijfswetenschappen is gericht op ondernemende leerlingen met een breed interessegebied. Een sterke voeling met ICT en cijfers is zeker een meerwaarde. Het grote aantal lesuren voor de richtingsvakken laat ons toe om de leerstof op een haalbaar tempo grondig te bestuderen. Inhoudelijk sluit de studierichting Bedrijfswetenschappen het best aan bij de richting Economie & organisatie van de eerste graad. Je kan echter uit elke studierichting van de A-stroom van het tweede jaar starten in deze studierichting.

Wat na deze opleiding?

Na de tweede graad wordt de studierichting Bedrijfswetenschappen op Sint Maria Geel onder dezelfde naam verdergezet in de derde graad. Na het zesde jaar ben je klaar voor een vervolgstudie in het hoger onderwijs. Hierbij behoren zowel academische masteropleidingen als professionele bacheloropleidingen tot de mogelijkheden. De studiedomeinen die het best aansluiten bij deze studierichting situeren zich in de (toegepaste) economische wetenschappen, de handelswetenschappen en de bedrijfskunde. Echter, gezien het brede karakter van de studierichting Bedrijfswetenschappen behoren ook andere studiedomeinen zoals sociale wetenschappen en onderwijs zeker nog tot de mogelijkheden.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 3e jaar 4e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Economie (*) AV 7 7
Engels (*) AV 3 3
Frans (*) AV 4 4
Geschiedenis AV 1 1
ICT AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
MEAV AV 1 1
Natuurwetenschappen AV 3 3
Nederlands AV 4 4
Wiskunde (*) AV 5 5
TOTAAL   34 34

In alle finaliteiten werd er voor geopteerd om een uur ICT toe te voegen aan het lesrooster om aan de leerplandoelen van het funderend leerplan ICT te werken dat voor alle leerlingen van toepassing is.
In de D/A- en de D-finaliteiten wordt het vak MEAV (Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming) gesplitst in het artistieke en het maatschappelijke en economische deel. In het derde jaar komt de artistieke vorming aan bod. In het vierde jaar staat de maatschappelijke en economische vorming op het programma.

Voor Frans, Engels, wiskunde en economie in het 3e jaar en in het 4e jaar werd er een uur toegevoegd. Dit laat toe om de leerstof in een aangepast tempo aan te bieden en om meer tijd voor de verwerking van de leerstof in de klas te voorzien.

Vergelijk vakken