Wat leer je in deze richting?

Begeleiding doelgroepen (BD), voorheen Jeugd- en gehandicaptenzorg, richt zich op de studie van personen met een beperking enerzijds en kinderen en jongeren anderzijds.
Je maakt kennis met de belangrijkste ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen. Om deze bijzondere doelgroepen te kunnen begeleiden, moet je immers zicht hebben op de mogelijke oorzaken van en beïnvloedende factoren bij gedrag. Ook de belangrijkste opvoedkundige theorieën en handelingsstrategieën komen aan bod. Tijdens je stage zal je deze in praktijk brengen. Je creativiteit zal worden aangescherpt met als bedoeling deze te kunnen benutten bij het animeren van verschillende doelgroepen. Belangrijk zijn ook je sociale omgangsvaardigheden en je vermogen om in groep te werken. Deze vaardigheden worden geoefend door middel van samenwerkingsopdrachten. Via levensechte projecten op en met het werkveld, krijg je extra kansen om vaardigheden en attitudes in te oefenen.

Voor wie is deze richting?

Als je een A-attest behaalde in het tweede leerjaar van de tweede graad Sociale en technische wetenschappen kan je je inschrijven in deze richting. Behaalde je een B-attest waarbij deze richting niet werd uitgesloten of een A-attest in een andere richting én bezit je een gezonde dosis sociale bewogenheid, dan is deze richting misschien wel iets voor jou. Het is belangrijk dat je graag in teamverband werkt en dat je wil leren om personen met een beperking de nodige ondersteuning te bieden.

Wat na deze opleiding?

Na je opleiding in de studierichting ‘Begeleiding doelgroepen‘ kan je o.a. tewerkgesteld worden als begeleider van personen met een beperking of in de bijzondere jeugdzorg. Wil je verder studeren, dan zijn verschillende richtingen in het pedagogisch hoger onderwijs of een opleiding op het terrein van de gezondheidszorg of het sociaal werk mogelijk.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Frans AV 2 2
Geschiedenis AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 3 3
Wiskunde AV 2 2
Engels AV 2 2
Stage PV 5 8
Expressie en animatie AV 2 2
Wetgeving TV 1 1
Beroepsgerichte zorgkunde TV 2 -
Beroepsgerichte psychologie en pedagogiek TV 4 1
Orthopedagogiek en orthoped. vaardigheden TV 4 5
Toegepaste biologie TV 2 2
TOTAAL   35 34

Stage *:
Tijdens de niet stageweken hebben de leerlingen afwisselend inhaaluren van elk vak.

Vergelijk vakken