Wat leer je in deze richting?

Biotechnieken is een theoretisch-praktische richting in de dubbele finaliteit (D/A). Je leert in deze richting de wetenschappen benaderen vanuit concrete toepassingen.

In labo biologie, chemie en biotechnieken doe je experimenteel onderzoek en ontwikkel je vaardigheden nodig voor een toekomstig labomedewerker. Microscopie, microbiologie, chemische reacties, eigenschappen van stoffen en analysetechnieken zijn enkele onderwerpen die aan bod zullen komen. Daarnaast worden tal van processen waaronder het winnen van suiker uit suikerbieten, het zuiveren van afvalwater en de bereiding van “veilige” voeding bestudeerd en praktisch uitgevoerd. Via fysica en productiesystemen leer je onderzoeken en problemen oplossen, belangrijke competenties voor de operator van morgen. Er is ook aandacht voor sturings-, meet- en regeltechniek.

Tijdens de verschillende labo’s leer je wetenschappelijke methoden voor onderzoek gebruiken, geïnformeerd werken met materialen en stoffen én meetinstrumenten hanteren

Voor wie is deze richting?

Ben je sterk geïnteresseerd in wetenschappelijke kennis en geboeid door de bijhorende technologie, wil je graag experimenteren met stoffen en materialen en heb je interesse in het aanleren van labotechnieken? Dan is deze studierichting iets voor jou.

Deze opleiding bestaat voor een vrij groot deel uit praktische oefeningen waarbij zin voor experimenteren en een goed observatievermogen zeker van pas komen. Er wordt verwacht dat je handig en accuraat met stoffen omgaat, nauwkeurige waarnemingen verricht en experimenten uitvoert.

De logische vooropleiding is de basisoptie STEM wetenschappen, STEM technieken of STEM agro- en biotechnieken. Instromen vanuit een andere basisoptie is mogelijk mits voldoende interesse en aanleg.

Wat na deze opleiding?

Na deze richting kan je doorstromen naar het hoger onderwijs en een professionele bachelor aanvatten. Enkele mogelijke studies zijn: biotechniek, milieubeheer, voedingstechnologie, biomedische laboratoriumtechnologie, chemie, biochemie, procestechnologie, …

Je kan ook kiezen voor de arbeidsmarkt, waar je tewerkgesteld kan worden als labotechnisch medewerker in de industriële productie, laboratoriumassistent of als operator in de voedings-, chemische en farmaceutische industrie.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 3e jaar 4e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Geschiedenis AV 1 1
Engels AV 2 2
Frans AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Wiskunde AV 3 3
Toegepaste biologie TV 1 1
Toegepaste chemie TV 2 2
Toegepaste fysica TV 2 2
Productiesystemen TV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Socio-emotionele vorming AV 1  
Informatica AV   1
Labo biotechnieken TV 3 3
Labo toegepaste biologie TV 1 1
Labo toegepaste chemie TV 1 1
Labo toegepaste fysica TV 1 1
Labo productiesystemen TV 1 1
TOTAAL   32 32
Vergelijk vakken