Wat leer je in deze richting?

Biotechnische wetenschappen is een Domeingebonden doorstroomrichting (DGD). Een DGD biedt je een brede, algemene vorming vanuit een eerder abstracte en theoretische benadering, met ruimte voor het oefenen van praktische vaardigheden. Een hoge graad van zelfstandigheid en leerstof aan een behoorlijk tempo kunnen verwerken zijn een must. Een vlotte overgang naar een DGD in de derde graad en naar een brede waaier aan studierichtingen in het hoger onderwijs binnen het domein van de studierichting wordt op die manier gegarandeerd. De ICT-vaardigheden komen aan bod in het vak ICT in het derde jaar, maar worden ook verder toegepast in andere vakken.
Elke DGD heeft een specifiek gedeelte met vakken die eigen zijn aan de studierichting. In Biotechnische wetenschappen kom je te weten hoe de wereld in elkaar zit vanuit een wiskundig-wetenschappelijke bril. De vakken chemie, biologie en fysica staan hierbij centraal. De aangeboden leerstof wordt telkens uitgediept met praktische toepassingen en vraagstukken. In het laboratorium krijg je de kans om je experimentele vaardigheden aan te scherpen. Je wordt bovendien getraind in het STEM-geïntegreerd oplossen van biotechnologische problemen.

Voor wie is deze richting?

Als je een A-attest behaalde in het tweede leerjaar van de eerste graad of een B-attest waarbij deze richting niet werd uitgesloten, kan je inschrijven.
Heb je een sterke wetenschappelijke interesse en een goede aanleg voor wiskunde? Buig je je graag over vraagstukken uit de chemie, de biologie en de fysica? Droom je ervan veel tijd door te brengen in een laboratorium? Dan is Biotechnische wetenschappen jou op het lijf geschreven!

Wat na deze opleiding?

In de derde graad binnen de DGD vormt de richting Biotechnische en chemische wetenschappen (SMIK) de meest logische overgang.
Andere mogelijke vervolgrichtingen binnen de DGD zijn Bouw- en houtwetenschappen (SJG), Technologische wetenschappen en Engineering (SJG), Mechatronica (SJG) en Informatica- en communicatiewetenschappen (SJG).
Ook andere finaliteiten binnen het domein STEM bieden mogelijkheden in de derde graad.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 3e jaar 4e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
ARVO AV 1 -
MEV AV - 1
Engels AV 2 2
Frans AV 3 3
Nederlands AV 4 4
Geschiedenis AV 1 1
Biologie B+S TV 3 3
Chemie B+S TV 4 4
Fysica B+S TV 4 4
Biotechnische wetenschappen TV - 2
ICT AV 2 -
Wiskunde AV 5 5
TOTAAL   34 34
Vergelijk vakken