Wat leer je in deze richting?

Biotechnieken is een theoretisch-praktische richting in de dubbele finaliteit (D/A). Je leert in deze richting de wetenschappen benaderen vanuit concrete toepassingen. Het verwerven van inzichten in biologie, chemie, fysica en technologie in combinatie met het inzetten van wiskundige vaardigheden bij het oplossen van problemen staat centraal in deze opleiding.

In labo biologie, chemie en biotechnieken doe je experimenteel onderzoek en ontwikkel je vaardigheden nodig voor een toekomstig labomedewerker. Microscopie, microbiologie, chemische reacties, eigenschappen van stoffen en analysetechnieken zijn enkele onderwerpen die aan bod zullen komen. Daarnaast worden tal van processen waaronder het winnen van suiker uit suikerbieten, het zuiveren van afvalwater en de bereiding van “veilige” voeding bestudeerd en praktisch uitgevoerd. Via fysica en productiesystemen leer je onderzoeken en problemen oplossen, belangrijke competenties voor de operator van morgen. Er is ook aandacht voor sturings-, meet- en regeltechniek.

Tijdens de verschillende labo’s leer je wetenschappelijke methoden voor onderzoek gebruiken, geïnformeerd werken met materialen en stoffen én meetinstrumenten hanteren.

Voor wie is deze richting?

Ben je sterk geïnteresseerd in wetenschappelijke kennis en geboeid door de bijhorende technologie, wil je graag experimenteren met stoffen en materialen en heb je interesse in het aanleren van labotechnieken? Dan is deze studierichting iets voor jou.

Deze opleiding bestaat voor een vrij groot deel uit praktische oefeningen waarbij zin voor experimenteren en een goed observatievermogen zeker van pas komen. Er wordt verwacht dat je handig en accuraat met stoffen omgaat, nauwkeurige waarnemingen verricht en experimenten uitvoert. Daarnaast gaat er aandacht naar beroepscompetenties en contexten die verbonden zijn met labowerk en industriële productie bij voeding, chemie en farmacie.

Wat na deze opleiding?

Na deze richting kan je doorstromen naar het hoger onderwijs en een professionele bachelor aanvatten. Enkele mogelijke studies zijn: biotechniek, milieubeheer, voedingstechnologie, biomedische laboratoriumtechnologie, chemie, biochemie, procestechnologie, …

Je kan ook kiezen voor de arbeidsmarkt, waar je tewerkgesteld kan worden als labotechnisch medewerker in de industriële productie, laboratoriumassistent of als operator in de voedings-, chemische en farmaceutische industrie.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Geschiedenis AV 1 1
Engels AV 2 2
Frans AV 2 2
Nederlands AV 2 2
Wiskunde AV 3 3
Biotechnieken TV 1 1
Toegepaste biologie TV 2 2
Toegepaste chemie TV 3 3
Toegepaste fysica TV 1 1
Productiesystemen TV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Socio-emotionele vorming AV 1  
Economische vorming AV   1
Labo biotechnieken TV 3 3
Labo toegepaste biologie TV 1 1
Labo toegepaste chemie TV 3 3
Labo toegepaste fysica TV 1 1
Labo productiesystemen TV 1 1
TOTAAL   34 34
Vergelijk vakken