Wat leer je in deze richting?

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en biotechnologisch – wetenschappelijk denken.

Op basis van geïntegreerde STEM is er veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. De leerlingen toetsen de theorie af aan de praktijk in het labo.

Ook het vak wiskunde neemt een belangrijke plaats in. Vanuit conceptueel wiskundig denken leren ze ook antwoorden formuleren op natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen oplossen.

In het vak informatica leren ze algoritmen opstellen en programmeren.

Voor wie is deze richting?

Spreken wetenschappen en labowerk je aan? Heb je belangstelling voor de technologische evolutie? Wil je zelf met wetenschap actief aan de slag gaan? Behaalde je een A-attest in het tweede jaar van de tweede graad van een doorstroomfinaliteit? Dan zit je goed in deze studierichting!

Wat na deze opleiding?

De richting Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen bereidt voor op een uitgebreide keuze aan academische en professionele bachelors binnen het domein STEM en professionele bachelors buiten het domein van STEM.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde AV 1 1
Biologie TV 2 3
Biotechnologische en chemische wetenschappen AV 2 2
Chemie TV 4 4
Engels AV 2 2
Financieel-economische vorming AV 1 -
Frans AV 2 2
Fysica TV 3 3
Geschiedenis AV 1 1
Graduation class AV - 2
Informatica AV 2 -
Katholieke godsdienst AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 3 3
Wiskunde AV 5 5
TOTAAL   32 32
Vergelijk vakken