Wat leer je in deze richting?

De richting Biotechnische wetenschappen is een domeingebonden doorstroomrichting (DGD). Naast een groot pakket algemene vorming wordt er aandacht besteed aan de studie van de wetenschap en de levende materie (mens, dier, plant, micro-organismen) én haar omgeving (bodem, lucht, water). Ook verschillende biologische, chemische, fysische en biotechnologische processen zoals wijn- en bierbereiding, productie van zuivel, biogas, zuivering van afvalwater, winning van suiker uit suikerbieten, … worden bestudeerd. Naast een theoretische benadering is er ook ruim plaats voor laboratoriumwerk en zal je zelf heel wat zaken mogen onderzoeken.

STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. De term wordt internationaal gebruikt om te verwijzen naar studierichtingen en beroepen waarin wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde een belangrijke rol spelen. In KOGEKA gaan we voor geïntegreerde STEM (iSTEM) van een hoog abstractieniveau. Bij ons start elk STEM-project met een uitdagende onderzoeksvraag en bevat het de vier componenten (S, T, E en M) in voldoende mate.

Voor wie is deze richting?

Ben jij geïnteresseerd in natuur, planten, dieren en biotechnologie? Ben je bovendien goed in wiskunde en wetenschappen (biologie, chemie, fysica) én wil je in deze vakken een sterk theoretisch-technische kennis verwerven om zo door te stromen naar het hoger onderwijs in een wetenschappelijke afdeling, dan is deze studierichting echt iets voor jou.

Wat na deze opleiding?

Na deze richting kan je doorstromen naar het hoger onderwijs en een academische bachelor met bijhorende master of een professionele bachelor aanvatten. Enkele mogelijke studies zijn: master in de bio-ingenieurswetenschappen, master in de wetenschappen (biowetenschappen, biochemie en biotechnologie, biologie, chemie), master in de industriële wetenschappen, bachelor in een wetenschappelijke richting zoals agro- en biotechnologie (biotechniek, milieubeheer, voedingstechnologie), voeding- en dieetleer, leraar wetenschappen, …

Biotechnici vinden werk in de medische, biologische en chemische sector, voedingsnijverheid, milieubeheer, landschapszorg, onderzoekscentra, het onderwijs, …

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 3e jaar 4e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Engels AV 2 2
Frans AV 3 3
Geschiedenis AV 1 1
Nederlands AV 4 4
Maatschappelijke vorming / ICT AV 1  
Artistieke vorming / Economische vorming AV   1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Wiskunde AV 5 5
Biologie TV 2 2
Labo biologie TV 1 1
Chemie TV 2 2
Labo chemie TV 1 1
Fysica TV 3 3
Labo fysica TV 1 1
Biotechnologie TV 1 1
Labo biotechnologie TV 2 2
TOTAAL   34 34
Vergelijk vakken