Wat leer je in deze richting?

Bouwplaatsmachinist is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen maken kennis met vier types bouwplaatsmachines. Ze maken gebruik van digitale technologieën om het technisch proces voor te bereiden, het opmaken van een projectdossier en ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden om veilig graafmachines, wielladers, bulldozers en dumpers te besturen, te bedienen en te onderhouden. Je leert de nodige vaardigheden voor grondverplaatsingen, funderingen, nivelleringswerken, drainages, rioleringswerken, het trekken van taluds, plaatsen van greppels, boordstenen en klinkerverhardingen.

De levensechte ervaringen op de werkvloer en tijdens werkplekleren, sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijke component. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch vormen een rode draad doorheen de studierichting.

Voor wie is deze richting?

Ben je gepassioneerd door bouwplaats- en graafmachines, ben je praktisch ingesteld en wil je graag bestuurder worden van dergelijke machines, dan is de studierichting Bouwplaatsmachinist misschien iets voor jou. Zin voor verantwoordelijkheid, veiligheid en teamwork zijn belangrijke competenties in deze afdeling. Omdat je als bouwplaatsmachinist een veiligheidsfunctie uitoefent, word je verplicht medisch gekeurd.

De logische vooropleiding is de opleiding Bouw, Mechanica of Landbouw in de A-finaliteit.

Wat na deze opleiding?

Na het zesde jaar behaal je je diploma, en kan je als polyvalent bouwplaatsmachinist aan de slag in de bouwsector, bij wegeniswerken, bij aannemersbedrijven, bij renovatiewerken, in de havenindustrie, enz. Je beschikt immers over de beroepskwalificatie van bouwplaatsmachinist.

Je kan je nog verder bekwamen in Se-n-Se (Secundair na secundair) en bijkomende beroepskwalificaties halen.

Wil je daarna nog verder studeren dan kan je naar een aansluitende graduaatsopleiding, of via een algemeen voorbereidend Se-n-Se jaar, ook nog naar een bacheloropleiding.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Engels AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Maatschappelijke Vorming AV 1 1
Nederlands AV 2 2
Wiskunde AV 2 2
Realisaties bouwplaatsmachinist TV 22 22
Socio-emotionele vorming AV 1 -
Economische vorming AV - 1
TOTAAL   34 34
Vergelijk vakken