Wat leer je in deze richting?

Je leert met behulp van bouwmachines (hydraulische graafmachines, wielladers, graaf-laad combinaties, dumpers, bulldozers, enz) afbraakwerken en grondwerken uitvoeren. Je leert de nodige vaardigheden voor grondverplaatsingen, funderingen, nivelleringswerken, drainages, rioleringswerken, het trekken van taluds, plaatsen van greppels, boordstenen en klinkerverhardingen.
In de praktijkvakken komt via ervaringsgericht en levensecht werken heel wat technische vorming aan bod. Ook het elementair onderhouden van de gebruikte machines krijgt de nodige aandacht. Hiervoor leer je de basis verwerven van elektriciteit, pneumatica en hydraulica en autotechniek. Ook zal je inzichten verwerven rond planning, organisatie en kwaliteitszorg. Je leert de juiste arbeidsgerichte attitudes met bijzondere aandacht voor veilig werken. Het mag al duidelijk zijn dat dit zeker niet de eenvoudigste studierichting is binnen het aanbod van het BSO.
Naast het technische luik besteden we in de algemene vakken voldoende aandacht aan taalontwikkeling en aan doelstellingen die je in staat moeten stellen om op een actieve manier deel te nemen aan de samenleving.

Voor wie is deze richting?

Ben je gepassioneerd door bouwplaats- en graafmachines, ben je praktisch ingesteld en wil je graag bestuurder worden van dergelijke machines, dan is de studierichting “Bouwplaatsmachinist” misschien iets voor jou. Zin voor verantwoordelijkheid, veiligheid en teamwork zijn belangrijke competenties in deze afdeling.
Indien je komt uit de tweede graad Bouw, Basismechanica of Landbouw dan maakte je al kennis met technische basisinzichten uit de mechanica of de bouw die noodzakelijk zijn voor deze richting. Instroom uit andere studierichtingen is eerder zeldzaam, maar kan nog mits de nodige bijwerking voor praktijk en technische vakken.
Omdat je als bouwplaatsmachinist een veiligheidsfunctie uitoefent, word je verplicht medisch gekeurd.

Wat na deze opleiding?

Na het zesde jaar kan je als polyvalent bouwplaatsmachinist aan de slag in de bouwsector, bij wegeniswerken, bij aannemersbedrijven, bij renovatiewerken, in de havenindustrie, enz. Verder specialiseren en een diploma secundair onderwijs halen kan in het 7de jaar “Mechanische en hydraulische kranen”. Je behaalt dan ook het attest voor Bedrijfsbeheer waardoor je je als zelfstandige kan vestigen.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Frans AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Project Algemene Vakken AV 4 4
Wiskunde AV 1 2
Realisaties Bouwplaatsmachinist TV 8 7
Praktijk bouwplaatsmachinist PV 16 16
TOTAAL   34 34

Praktijk: inclusief alternerende stage, 1 dag per week in het 6de jaar

Vergelijk vakken