Wat leer je in deze richting?

Commerciële organisatie is een studierichting in de dubbele of D/A-finaliteit met een brede, evenwichtige en vooral toegepaste vorming. De klemtoon ligt in deze richting op de commerciële aspecten van bedrijfswetenschappen. Je verdiept je in thema’s als marketing, verkoop, kostprijsberekening, fiscaliteit en financieel beheer. Je leert met andere woorden hoe ondernemingen en organisaties werken en hoe ze hun producten of diensten (online) aan de man brengen. Daarnaast ontwikkel je competenties met betrekking tot commerciële en administratieve ondersteuning van het verkoopproces en het omgaan met klanten via diverse (online) communicatiekanalen. Leren werken met professionele (ERP) software loopt als een rode draad door deze competenties.

Daarnaast biedt deze studierichting je belangrijke inzichten uit de algemene economie en maak je kennis met aspecten van de macro- en micro-economie.

Naast het (bedrijfs)economische gedeelte leer je je schriftelijk en mondeling vlot uitdrukken in zowel het Nederlands, het Engels als het Frans en krijg je een basispakket wiskunde. Tot slot leer je heel wat ICT-vaardigheden aan die functioneel ingezet worden binnen de vakken.

Voor wie is deze richting?

Je kan starten in het 5e jaar SO in een studierichting van de dubbele finaliteit als je geslaagd bent in het 2e leerjaar van de 2e graad van de doorstroomfinaliteit of de dubbele finaliteit.

Schakelen vanuit een A-finaliteit is slechts uitzonderlijk haalbaar en af te raden.

De studierichting Commerciële organisatie is gericht op ondernemende leerlingen met een breed interessegebied en een commerciële geest. Inhoudelijk sluit de richting het best aan bij de richting Bedrijf en organisatie uit de tweede graad. Ook een overschakeling vanuit de studierichtingen in de D-finaliteit van het domein Economie en organisatie (Economische wetenschappen en Bedrijfswetenschappen) is perfect mogelijk.
Vanuit studierichtingen van de D-finaliteit van een ander domein dan Economie en Organisatie is een beperkt bijwerktraject aangewezen om vlot te kunnen starten. Een overgang vanuit een D/A-richting van een ander domein dan Economie en organisatie is enkel mogelijk mits een doorgedreven inhaalbeweging.

Wat na deze opleiding?

Na het 6e jaar ben je klaar voor een vervolgstudie in het hoger onderwijs. Professionele bachelor- of graduaatsopleidingen (aan de hogeschool) die zich situeren in de studiedomeinen handelswetenschappen en bedrijfskunde zijn hierbij de meest logische vervolgstudies. Echter, gezien het brede karakter van de studierichting Commerciële organisatie behoren ook andere studiedomeinen zoals sociale wetenschappen en onderwijs zeker nog tot de mogelijkheden.

Aangezien je in de richting Commerciële organisatie ook de beroepskwalificatie ‘Commercieel assistent’ verwerft, ben je na het 6e jaar ook helemaal klaar voor de arbeidsmarkt.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Commerciële organisatie TV 13 13
Engels AV 3 3
Financieel-economische vorming AV 1  
Frans AV 3 3
Geschiedenis AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Natuurwetenschappen AV 1 1
Nederlands AV 2 3
Wiskunde AV 3 3
TOTAAL   32 32

De invoering van de modernisering in het secundair onderwijs in de 3e graad ging in op 1 september
2023 in het 5e jaar.

In het 5e jaar is stage/werkplekleren voorzien van 2 weken. In het 6e jaar is een blokstage voorzien van 3 weken.

Vergelijk vakken