Wat leer je in deze richting?

Commerciële organisatie is een studierichting in de dubbele of D/A-finaliteit met een brede, evenwichtige en vooral toegepaste vorming. De klemtoon ligt in deze richting op bedrijfswetenschappen. Je verdiept je in thema’s als marketing, fiscaliteit, boekhouding en financieel beheer. Je leert met andere woorden hoe ondernemingen en organisaties werken en hoe ze hun producten of diensten aan de man brengen. Daarnaast ontwikkel je competenties met betrekking tot commerciële en administratieve ondersteuning van het verkoopproces en het omgaan met klanten via diverse (online) communicatiekanalen. Leren werken met professionele software loopt als een rode draad door deze competenties. 

Daarnaast biedt deze studierichting je belangrijke inzichten uit de algemene economie en maak je kennis met aspecten van de macro- en micro-economie. 

Naast het (bedrijfs)economische gedeelte leer je je schriftelijk en mondeling vlot uitdrukken in zowel het Nederlands, het Engels als het Frans. Ook krijg je een uitgebreid pakket toegepaste, financiële wiskunde. Tot slot leer je heel wat ICT-vaardigheden aan die functioneel ingezet worden binnen de vakken.  

Voor wie is deze richting?

De studierichting Commerciële organisatie is gericht op ondernemende leerlingen met een breed interessegebied en een commerciële geest. Inhoudelijk sluit de richting het best aan bij de richting Bedrijf en organisatie uit de tweede graad. Ook een overschakeling vanuit de studierichtingen in de D-finaliteit van het domein Economie en organisatie (Economische wetenschappen en Bedrijfswetenschappen) is perfect mogelijk. 

Verder kan je vanuit elke richting van de D- en D/A-finaliteit in de tweede graad instromen in Bedrijf en organisatie op voorwaarde dat je een A-attest behaalde in het tweede leerjaar van de tweede graad of een B-attest waarbij deze richting niet werd uitgesloten. Vanuit studierichtingen van de D-finaliteit van een ander domein dan Economie en Organisatie is een beperkt bijwerktraject aangewezen om vlot te kunnen starten. Een overgang vanuit een D/A-richting van een ander domein dan Economie en organisatie is enkel mogelijk mits een doorgedreven inhaalbeweging.

Wat na deze opleiding?

Na het zesde jaar ben je klaar voor een vervolgstudie in het hoger onderwijs. Professionele bachelor- of graduaatsopleidingen (aan de hogeschool) die zich situeren in de studiedomeinen handelswetenschappen en bedrijfskunde zijn hierbij de meest logische vervolgstudies. Echter, gezien het brede karakter van de studierichting Commerciële organisatie behoren ook andere studiedomeinen zoals sociale wetenschappen en onderwijs zeker nog tot de mogelijkheden. 

Aangezien je in de richting Commerciële organisatie ook de beroepskwalificatie ‘Commercieel assistent’ verwerft, ben je na het zesde jaar ook helemaal klaar voor de arbeidsmarkt.