Wat leer je in deze richting?

Decoratie en schilderwerken is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen maken kennis met beschermings- en afwerkingsproducten en technieken van de schilder-decorateur. Ze maken gebruik van digitale technologieën om het technisch proces voor te bereiden en een projectdossier op te maken. Ze ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden voor het aanmaken van producten, voorbereiden van ondergronden, het plaatsen van lijsten, het realiseren van schilderwerken, het aanbrengen van muurbekleding en het plaatsen van soepele vloerbekleding.

De levensechte ervaringen op de werkvloer en tijdens werkplekleren, sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijke component. Binnen een duidelijk omschreven opdracht en volgens een gepaste methode leer je begeleid zelfstandig werken met de juiste arbeidsgerichte attitudes. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulair bouwen en afwerken vormen een rode draad doorheen de studierichting.

Voor wie is deze richting?

Zoek je een praktische vorming en heb je interesse voor schilderen en decoreren of heb je van nature talent voor fijne afwerking, dan is de studierichting Decoratie en schilderwerken iets voor jou.

De logische vooropleiding is de opleiding Schilderen en decoratie in de A-finaliteit. Voor andere leerlingen uit de tweede graad is minstens technisch inzicht belangrijk en is er een sterke inhaalbeweging nodig om bij te benen wat technologie en praktische schildervaardigheden betreft.

Wat na deze opleiding?

Na het zesde jaar behaal je je diploma, en studeer je af als een volwaardige en moderne vakman in de afwerkingssector. Je beschikt immers over de beroepskwalificaties van schilder-decorateur.

Je kan je nog verder bekwamen in Se-n-Se (Secundair na secundair) en bijkomende beroepskwalificaties halen.

Wil je daarna nog verder studeren dan kan je naar een aansluitende graduaatsopleiding, of via een algemeen voorbereidend Se-n-Se jaar, ook nog naar een bacheloropleiding.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Engels AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Maatschappelijke Vorming AV 1 1
Nederlands AV 2 2
Wiskunde AV 2 2
Realisaties decoratie en schilderwerken TV 22 22
Socio-emotionele vorming AV 1 -
Economische vorming AV - 1
TOTAAL   34 34
Vergelijk vakken