Wat leer je in deze richting?

Economie-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit (DOD/ASO). Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.
Binnen het richtingsvak economie komen volgende onderwerpen aan bod: macro-economie, prijsvorming in diverse marktvormen, overheidsbeleid met inbegrip van herverdeling, duurzame (economische) ontwikkeling en ondernemen, ondernemings- en financieringsvormen, accounting en analyse van de jaarrekening en aspecten van fiscaal recht. Binnen het vak wiskunde is er aandacht economische aspecten.
Binnen de moderne talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits) is er aandacht voor taalsystematiek, literatuur en (mondelinge) teksten samenvatten. In deze richting is Spaans opgenomen in het lessenpakket. Die programmatie verrijkt de talenkennis van de leerlingen en ondersteunt hun interesse voor talen. Het Spaans is de derde meest gesproken taal in de wereld.

Voor wie is deze richting?

Als je in het tweede jaar van de tweede graad een A-attest behaalde, kun je in de derde graad voor deze studierichting kiezen. Als je in de tweede graad niet de studierichting economie hebt gevolgd, moet je wel zelfstandig een inhaalcursus economie instuderen om je achterstand voor dit vak voldoende op te halen.

Wat na deze opleiding?

Een DOD-richting bereidt je sowieso voor op vele vormen van hoger onderwijs. Specifiek bereidt de richting voor op economische wetenschappen, taal en letterkunde, toegepaste taalkunde, sociale en politieke wetenschappen, handelswetenschappen, rechten, onderwijs, ‘international affairs’, …

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde AV 1 1
Cultuur AV 1 -
Duits AV 2 2
Economie AV 5 4
Engels AV 3 2
Frans AV 3 4
Geschiedenis AV 2 2
Katholieke godsdienst AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Natuurwetenschappen AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Seminarie AV - 2
Spaans AV 1 1
Wiskunde AV 4 4
TOTAAL   32 32
Vergelijk vakken