Wat leer je in deze richting?

In de algemene economie wordt er op een meer analytische manier ingegaan op bepaalde economische principes die in de tweede graad werden behandeld. Je wordt ook vertrouwd gemaakt met nieuwe economische vraagstukken zoals bv. overheidstussenkomst op competitieve markten, ontwikkeling van het bruto-binnenlands product, het geldsysteem, internationale economische betrekkingen en de conjunctuur.
In het bedrijfseconomisch luik gaat het over: ondernemen is visie ontwikkelen, toegevoegde waarde creëren en verdelen, samenwerken en prestaties beoordelen. De vaardigheden die in de tweede graad werden verworven, worden door de leerlingen verder ontwikkeld met de leerkracht als coach. Actuele informatie, bedrijfsbezoeken en omvangrijke projecten maken de leerstof levensecht. Kennis van moderne talen is onmisbaar in je verdere studies en in je beroepsleven. Je leert vlot Franse, Engelse en Duitse teksten lezen en je maakt kennis met andere culturen. De basisvaardigheden (spreken, lezen, schrijven en luisteren) worden grondig ingeoefend en je leert om creatief en genuanceerd om te gaan met woordenschat en grammatica.
Je leert dus vlot te communiceren met een inwoner van Parijs, Londen of Berlijn, maar dat vraagt natuurlijk de nodige interesse en inzet.
FACULTATIEF UUR WISKUNDE IN VIJFDE JAAR
De leerlingen van deze richting die meer wiskunde denken nodig te hebben voor hun verdere studies (wetenschappelijke en economische richtingen, geneeskunde enz.) of die nood hebben aan een extra uitdaging, kunnen intekenen op een extra uur wiskunde. Daarin krijgen ze extra leerstof. Het vak wordt apart gequoteerd. Het uur dient niet om te remediëren of leerstof te herhalen. Het facultatief uur is dus niet bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met het vak wiskunde. Een leerling die inschrijft voor het extra uur volgt dat gedurende minstens een semester. Na een eerste kennismakingsles, kan er nog uitgeschreven worden.
SPAANS ALS MODERNE VREEMDE TAAL (1 u per week)
In deze richting is Spaans opgenomen in het pakket Moderne Vreemde Talen. Die programmatie verrijkt de talenkennis van de leerlingen en ondersteunt hun interesse voor talen. Het Spaans is de derde meest gesproken taal in de wereld. Meer dan vierhonderd miljoen mensen hebben het als hun moedertaal. Spaans is tevens de tweede gesproken taal van de Verenigde Staten van Amerika. Een basiskennis van het Spaans biedt dus tal van mogelijkheden.

Voor wie is deze richting?

Als je in het tweede jaar van de tweede graad een A-attest behaalde, kan je in de derde graad voor deze studierichting kiezen. Als je in de tweede graad niet de studierichting economie hebt gevolgd, moet je wel zelfstandig een inhaalcursus economie instuderen om je achterstand voor dit vak voldoende op te halen.

Wat na deze opleiding?

Deze richting bereidt je voor op vele vormen van hoger onderwijs. Een voorbereiding op studies in de economische sector is vanzelfsprekend, maar verder studeren in andere richtingen is uiteraard ook mogelijk, zoals talen, onderwijs…

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde AV 1 1
Duits AV 3 3
Economie AV 4 4
Engels AV 3 3
Frans AV 4 4
Geschiedenis AV 2 2
Geschiedenis focus cultuur AV 1 1
Katholieke godsdienst AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Natuurwetenschappen AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Spaans AV 1 1
Wiskunde AV 3 3
TOTAAL   32 32
Vergelijk vakken