Wat leer je in deze richting?

In algemene economie wordt er op een meer analytische manier ingegaan op bepaalde algemene economische principes die in de tweede graad werden behandeld. De leerlingen worden ook vertrouwd gemaakt met nieuwe economische vraagstukken zoals (niet-)competitieve markten, inkomensvorming, armoede, bruto binnenlands product als welvaartsindicator van een land…
In het bedrijfseconomische luik komen volgende problemen aan bod: ondernemen is visie ontwikkelen, toegevoegde waarde creëren en verdelen, samenwerken en prestaties evalueren. De in de tweede graad verworven onderzoeks-, metacognitieve, sociale en affectieve vaardigheden worden verder ontwikkeld, met de leerkracht als coach. Actuele informatie, een bedrijvenspel en bedrijfsbezoeken maken de leerstof levensecht.
Met 5 uren economie en 6 uren wiskunde is dit een studierichting die een grote motivatie en goede studieaanpak vraagt. Je aanleg en interesse zullen een belangrijke rol spelen bij je keuze . De klassenraad in het vierde jaar zal je helpen met een advies.

Voor wie is deze richting?

Deze richting is in de eerste plaats bedoeld voor leerlingen die belangstelling hebben voor (bedrijfs)economische en maatschappelijke onderwerpen. Je neemt een kritische houding aan ten opzichte van deze onderwerpen of de informatie daarover op het internet. Je kan starten in de 3de graad Economie als je een A-attest behaalde in het tweede leerjaar van de tweede graad ASO en daar economie, in combinatie met 5 uren wiskunde, hebt gevolgd.
Je hebt aanleg en interesse voor wiskunde en een stevig pakket wiskunde schrikt je niet af. Voor gemotiveerde leerlingen die in de 2de graad geen economie volgden, is het toch ook zeer goed mogelijk om in te stappen in het eerste jaar van de 3de graad Economie-wiskunde. Deze leerlingen moeten dan wel bereid zijn om de essentie van de geziene leerstof van de tweede graad economie bij te werken. Hierbij biedt de school uiteraard begeleiding aan.

Wat na deze opleiding?

Deze richting bereidt je voor op vele vormen van hoger onderwijs, in de eerste plaats op de specifieke doorstroomrichtingen zoals Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW), Handelswetenschappen of Handelsingenieur. Verder studeren in andere richtingen, met of zonder sterke wiskunde, kan natuurlijk ook. De lessentabel bevat immers een brede waaier aan vakken met, naast de poolvakken economie en wiskunde, een voldoende aanbod van talen en wetenschappen.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Biologie AV 1 1
Chemie AV 1 1
Duits AV 1 1
Economie AV 5 5
Engels AV 2 2
Esthetica AV 1 1
Frans AV 3 3
Fysica AV 1 1
Geschiedenis AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Wiskunde AV 6 6
TOTAAL   32 32
Vergelijk vakken