Wat leer je in deze richting?

Economie-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit (DOD/ASO). Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.
Binnen het richtingsvak economie komen volgende onderwerpen aan bod: macro-economie, prijsvorming in diverse marktvormen, overheidsbeleid met inbegrip van herverdeling, duurzame (economische) ontwikkeling en ondernemen, ondernemings- en financieringsvormen, accounting en analyse van de jaarrekening en aspecten van fiscaal recht.
De wiskunde omvat het zwaarste pakket voor DOD.

Voor wie is deze richting?

Als je in het tweede jaar van de tweede graad een A-attest behaalde in een studierichting met tenminste verdiepte wiskunde, kan je voor deze richting kiezen. Aanleg en interesse voor een sterk pakket wiskunde zijn wel nodig. Heb je in de tweede graad niet de richting economie gevolgd, moet je wel zelfstandig een inhaalcursus economie instuderen om je achterstand voor deze richting voldoende in te halen.

Wat na deze opleiding?

Een DOD-richting bereidt je sowieso voor op vele vormen van hoger onderwijs. Specifiek bereidt de richting voor op (toegepaste) economische wetenschappen, handelswetenschappen, architectuur, wiskunde, informatica, politieke en sociale wetenschappen, rechten, onderwijs, ‘international affairs’, …

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde AV 1 1
Cultuur AV 1 -
Duits AV 1 1
Economie AV 5 4
Engels AV 2 2
Frans AV 3 3
Geschiedenis AV 2 2
Informaticawetenschappen AV 1 1
Katholieke godsdienst AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Natuurwetenschappen AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Seminarie AV - 2
Wiskunde AV 6 6
TOTAAL   32 32
Vergelijk vakken