Wat leer je in deze richting?

Economie-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en in de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch nadenken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

Binnen het vak economie komen volgende onderwerpen aan bod: macro-economie, prijsvorming in diverse marktvormen, overheidsbeleid met inbegrip van herverdeling, duurzame (economische) ontwikkeling en ondernemen, ondernemings- en financieringsvormen, accounting en analyse van de jaarrekening en aspecten van fiscaal recht.

Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

In het vak informatica leren ze algoritmen opstellen en programmeren.

Voor wie is deze richting?

Ben je geïnteresseerd in economische en maatschappelijke thema’s? Kan je logisch en kritisch nadenken?  Heb je aanleg en interesse voor wiskunde? Behaalde je een A-attest in het tweede jaar van de tweede graad in een doorstroomfinaliteit met 5 uur  wiskunde? Dan is deze studierichting iets voor jou!

Wat na deze opleiding?

De richting Economie-wiskunde bereidt voor op een uitgebreide keuze aan academische en professionele bachelors, ook buiten het domein Economie en Organisatie.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde AV 1 1
Cultuur AV 1 -
Duits AV 1 1
Economie AV 4 5
Engels AV 2 2
Frans AV 3 3
Geschiedenis AV 2 2
Graduation class AV - 2
Informaticawetenschappen TV 2 -
Katholieke godsdienst AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Natuurwetenschappen AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Wiskunde AV 6 6
TOTAAL   32 32
Vergelijk vakken